Nafaka Alacağı İçin 30 Gün Geçmelidir-Yargıtay Kararı: Esas : 2004/6018 Karar : 2004/9590 Tarih : 20.09.2004

T.C.
YARGITAY
ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2004/6018
Karar : 2004/9590
Tarih : 20.09.2004
Nafaka borcunu ödememekten sanık X’in yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344. maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair NAZİLLİ İcra Ceza Mahkemesinden verilen 23.10.2003 gün ve 704 esas 1425 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 13.5.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1-Borçluya gönderilen örnek 53. icra emrinde aylık nafakanın ödenmesinin bildirilmediği takip tarihi itibariyle birikmiş nafakanın adi alacak niteliğinde olduğu ve nafaka borcunu ödememek suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2-Borçlu sanığa icra emrinin 11.6.2003 tarihinde tebliğ edildiği şikayetin ise aylık nafaka alacağı gerçekleşmeden 25.6.2003 günü yapıldığı, bu nedenle atılı suçun gerçekleşmediği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 20.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.