Müzekkereye Cevap Vermeyen Şirketi Şikayet Talebi

Müzekkereye Cevap Vermeyen Şirketi Şikayet Talebi

4.İCRA DAİRESİNE

Yukarıda numarası belirtilen dosya da 3. Şahıs olarak kayıtlı — –fabrikası, Müdürlüğünüz tarafından 30/01/2020 tarihinde yazılan,08/01/2020 de tebliğ edilen müzekkereye cevap vermemiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu 357. Maddesi gereğince, daireniz tarafından gerekli kovuşturmanın yapılması için Cumhuriyet Savcılığına başvurulmasını talep ederiz.

Cumhuriyet savcılığınca takip:

Madde 357 – İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.

Alacaklı Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.