Avukat – Müvekkil İbraname Örneği

Eyl 17, 2019 | Dilekçe & Tutanak

Avukat – Müvekkil İbraname Örneği

İBRANAME

X X. İş Mahkemesi 2018/… esas sayılı dosyada görülen kıdem ve ihbar tazminatı davası kazanılmış olup, davalı taraf … Ltd. Şti. tarafından kıdem, ihbar ve yargılama giderleri tarafıma eksiksiz ödenmiştir.

Ödenen tazminatları vekilim olan Av..’dan … TL elden aldım. Yapılan ödeme ile beraber bu davaya ilişkin başkaca alacağım kalmamış olup tarafları ve vekilimi ibra eder, temyiz hakkımdan feragat ettiğimi beyan ederim. (tarih)

 

Davacı
Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat – Müvekkil İbraname Örneği

                                                       İBRANAMEDİR

Tarafımdan verilen vekalet uyarınca ………. Sigorta A.Ş. aleyhine açılan … E. sayılı dava dosyalarındaki tüm işlemler tarafımdan verilen talimatlarla, her aşaması tarafım bilgilendirilmek suretiyle, gerekli dikkat ve özen gösterilerek, makul sürede sonuçlandırılmış, yine talimatım doğrultusunda sulh ile sonuçlandırılmıştır. Bu bağlamda sulh nedeniyle Avukatıma ödenen mahkeme ilamı ve icra vekalet ücreti hesabı dökümleri, tahsil edilen alacak kalemleri tarafıma teslim edilmiş ve ayrıca ayrıntılı olarak bildirilmiştir.

İşbu SULH anlaşması nedeniyle ; … E. sayılı dosyası nedeniyle adıma tahsil edilen 23.000,00 TL. Maddi Tazminat, 2.760,00 TL Dava Vekalet Ücreti, 400,00 TL. Yargılama gideri, 1.600,00 TL İcra Vekalet ücreti olmak üzere) TOPLAM : #27.760,00 TL.# (Yirmiyedi bin YediyüzAltmışTürkLirası)’ nın tamamını vekilim ………………………….. ve defaten eksiksiz olarak teslim aldım. İş bu #27.760,00 TL.#.#’nın tarafıma eksiksiz olarak nakden ve elden teslim edilmesi sebebi ile ……………………………………E. sayılı dosyasına konu yukarıda belirtilen alacak kalemlerinin tamamı (asıl alacak, yasal faizi, yargılama giderleri, icra masrafları dahil olmak üzere tüm hak ve  alacaklarım) yönünden vekilim Av. ………………………….. kesin ve gayrikabili rücu olarak en geniş anlamda ibra ederim. Kendisinden iş bu tarih itibariyle hiç bir hak ve alacağım kalmamıştır. (tarih)

İbra eden

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.