Müvekkil Tüketici Değilse Avukatın Ücret Alacağı Davasında Genel Mahkemeler Görevlidir

Müvekkil Tüketici Değilse Avukatın Ücret Alacağı Davasında Genel Mahkemeler Görevlidir

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi avukat ile iş sahibi arasındaki uyuşmazlık konusunun ticari iş veya ticari faaliyet konusunda yapılan görevden doğması halinde tüketici mahkemelerinin görevli olmadığını, genel mahkemelerin görevine girdiğini kabul etmektedir.

Daire 06.11.2014 günlü kararında “Bir hukuki işlemin sadece 6502 sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada, davacı avukat davalı yapı kooperatifince vekalet ücretinin ödenmediğinden bahisle vekalet ücretinin tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptalini istemektedir.Davalı, yapı kooperatifi olup 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfım taşımamaktadır. Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı yasa kapsamında olması için mutlak surette taraflardan birinin tüketici vasfını taşıması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalı kooperatif, tüketici yasasında tanım yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir” şeklindeki kararında bu kez taraflar arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesi kapsamında olup olmadığını dikkate almaksızın, tarafların tüketici sayılıp sayılmayacağına göre ayrım yapma yoluna gitmiş bulunmaktadır.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.