Müvekkil ile vekil kardeş olduklarına göre şahit dinlenebilir

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Müvekkil ile vekil kardeş olduklarına göre HUMK m. 293 hükmü gereği şahit dinlenebilir.

Davacı, müteveffa Ş.B.’nin tek evladı ve mirasçısı olduğunu, annesinin yaşlı ve hasta olduğundan yararlanan kardeşi davalının aldığı vekâletname ile Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı mevkiinde, pafta 126, ada 1935 ve 18 parseldeki taşınmazı Merkez Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 30.000.000 TL’si peşin kalanı 5.000.000’er TL’lik 12 adet bono karşılığı 90.000.000 TL’ye sattığını, davalının annesine hesap vermediğini ne sürerek 90.000.000 TL’sinin faizi ile birlikte alınmasını istemiştir.

Davalı; davacının annesi H. ile davacıyı evlât edinen ölü Ş. ve kardeşinin üç kız kardeşi olduklarını Ş.’ye hastalığında evinde baktığını, doktor, hastahane ve ilaç giderlerini karşılayamadığını, evinin satılması için müteveffanın vekâletname verdiğini, taşınmasını 30.000.000 TL peşin ve vadeli 5.000.000’er liralık 12 bono karşılığı 90.000.000 TL satıp müvekkilesi kardeşine hesap verdiğini, onun talimatı dairesinde 9.000.000 TL’sini, kız kardeşi H.’ye bonolardan 2 adedini kendisine, 4 adedini evinde barındıran, yedirme, içirme temizlik hizmetini gören yeğeni G.’ye, ikişer adedini yeğenleri T. ve T.’ye birer adedinin de okul çağındaki yeğenleri Ü. ve B.’ye verildiğini savunmuş davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; müvekkile Ş.B.’nin arzusu ile taşınmazın satım parasının davalı tarafından yakınlarına verdiğine ilişkin savunmanın ancak yazılı delil ile kanıtlanabileceği kabul edilmiş 65.000.000 TL’sinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 1992/1161 E. ve 3485 K, sa yılı 13.4.1992 günlü ilâmı ile mahkeme kararını onamış davalı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava hukuki nitelikçe BK. 392 maddesine uygun vekilin “hesap verme borcu’ndan kaynaklanmaktadır. Davalı az yukarıda geniş açıklanan savunması ile müvekkilesi kardeşine sağlığında ve onun arzu ve talimatı tahtında işlem yapmak suretiyle hesap verdiğini bildirmiştir.

Vekil eden ile davalı vekil kardeştir. Usulün 293. maddesince kardeşler arasındaki hukuki muameleler miktar veya değerine bakılmaksızın tanık ile ispat edilebilir. O nedenle davalının savunması yönünden davalının tanıkları dinlenmeli davacının karşı delilleri alınmalı, hasıl olacak uygun sonuç çevresinde karar verilmelidir.

Mahkemece yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme iste mi yerinde görüldüğünden gözden kaçma sonucu verilen dairemizin onama kararı kaldı

rılmalıdır. Onama kararının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 24.9.1992 T. 6942 E. 6933 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.