Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Müşterek konutun kapı kilidini karısından habersiz değiştirerek eşinin eve girişini engellediği anlaşılmakta ise tazminat istenebilir- Yargıtay Kararı

Müşterek konutun kapı kilidini karısından habersiz değiştirerek eşinin eve girişini engellediği anlaşılmakta ise tazminat istenebilir

Karşılıklı olarak evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemeye karşılık davalı-davacı kocanın müşterek konutun kapı kilidini karısından habersiz değiştirerek eşinin eve girişini engellediği anlaşılmakta ise kadın eşe istek durumunda maddi tazminat verilebilir.

Mahkemece uyma karan verilen Dairemizin 22.06.2009 tarihli bozma ilamında da belirtildiği gibi, “tarafların karşılıklı olarak evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmedikleri, davalı-davacı kocanın müşterek konutun kapı kilidini karısından habersiz değiştirerek onun eve girişini engellediği” anlaşılmaktadır.

Belirtilen kusurlu davranışlara göre boşanmaya neden olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte; davalı-davacı kocanın daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür.

Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade ve eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece,tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (TMK. md,4 BK. md.42 ve 44) dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2010/10736, K. 2011/12494.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 13:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.