Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Müşterek çocuk ile genetik baba arasında hukuki bağ kurulmadan mahkemece genetik baba aleyhine iştirak nafakasına hükmedilemez- Yargıtay Kararı

Müşterek çocuk ile genetik baba arasında hukuki bağ kurulmadan mahkemece genetik baba aleyhine iştirak nafakasına hükmedilemez

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalının 2003-2006 yıllan arasındaki gayri resmi birlikteliklerinden 2004 doğumlu Mustafa Eren admda bir çocuklannın dünyaya geldiğini, davalının bir başkası ile resmi nikahlı olduğundan müşterek çocuğun annesi hanesine tescilinin yapıldığını, 2006 yılında taraflann fiilen ayn yaşamaya başladıklannı ve çocuğun davacı anne yanında kaldığını belirterek, müşterek çocuk için aylık 500,00 TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmamış, davaya bir cevap ta sunmamıştır. Mahkemece dava konusu küçük Mustafa Eren’in babasının davalı olduğu ve M.K. 333.maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar vermiş, verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. M.K. 333.maddesinde; “Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.” hükmü yer almaktadır.

Eldeki dava babalık davası değildir. Babalık davası ile birlikte nafaka istenmemiştir. Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile arasındaki soybağı ise babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim karan ile gerçekleşir. ( TMK. md. 282 )Tüm dosya kapsamından müşterek çocuk ile davalı baba arasmda yukanda anılan şekillerde bir soybağı kurulmamış olması nazara alındığında; müşterek çocuk ile davalı baba arasmda hukuki bağ kurulmadan mahkemece yazılı gerekçe ile davalı aleyhine iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. (Y3HD, 14.12.2011, E. 2011/15816, K. 2011/20585.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.