Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Muris Muvazzası Nedeniyle Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVALILAR:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davacının 13.10.2017 tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Davacı tarafın açmış olduğu muris muvazaası nedeniyle tasarrufun iptali davasını TMK. 558 gereğince tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan ilgililer açabilir. Yine Yargıtay İçtihadı birleştirme kararına göre taşınmaz satış sözleşmesinin muvazaalı olduğu iddiasını ileri sürebilecek kişiler “ saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar” denilmek suretiyle belirlenmiştir. (01.04.1974 tarihli ½ sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı)

Bir kimsenin mirasçı olabilmesi için murisin ölümü anında hayatta olması gerekmektedir. Bu esas kuralın kanunumuzdaki istisnası ise cenindir.

4/11/2010 tarihinde ölen Muris ……..’ın ölümünden 390 gün sonra 28/11/2011 tarihinde doğan davacı ………’ın murisin ölüm tarihinde hayatta olmadığı ve cenin halinde de bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla davacının mirasçılık sıfatı bulunmamaktadır. ( Nüfus sicil kayıtları)

Satılan taşınmazların terekeye dönmesi halinde davacı taraf, mirasçı veya musaleh durumuna geçecek veya bu işlem ile miras hakkı artacak bir kişi de değildir. Dolayısıyla davacının davayı açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Hukuki yarar ise dava şartıdır.

Davacının hukuki yararının bulunmaması ve mirasçı olmamasından dolayı davacı sıfatının bulunmaması davanın reddini gerektirmektedir.

Ayrıca dava dilekçesindeki taşınmazın muvazaalı şekilde satıldığı iddiası doğru değildir. Murisin satış amacı mal kaçırmak değildir. Davalı müvekkilerim ile muris arasında gerçek bir satış gerçekleşmiştir.

(Hasta murisin tedavi sürecinde davalı müvekkillerim bakıp ilgilenmişler ve murise destek olmuşlardır. Murisin hastalığından dolayı sağlık harcamaları artmış ve muris sağlık harcamalarına kaynak yaratmak için hayatı ve hastalığı boyunca kendisiyle ilgilenen davalı müvekkillerime satmıştır.)

HUKUKİ NEDENLER:

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus sicil kayıtları, tanık, her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM:

Davacının davasının ve taleplerinin, davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığından usulden, davacı sıfatı olmadığından dolayı husumetten ve yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı reddine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                                 Davalı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Miras Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.