Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Muris Muvazzası Dava Dilekçesi

Muris Muvazzası Dava Dilekçesi

ADANA  (  ) . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Adana Miras Avukatı Saim İNCEKAŞ

KONU : Tapu İptali ve Tescili

AÇIKLAMALAR

Müvekkillerimizin annesi X 4 çocuklu bir ailenin çocuğudur. Annesi öldüğü zaman müvekkilimiz, kardeşi X ve babası Y ile birlikte annesine mirasçı olmuşlardır.(Veraset ilamı ekte sunulacaktır)

Müvekkilimizin anneannesi X hayattayken diğer çocuklarını davaya konu taşınmaz olan X kayıtlı bulunan taşınmazdan mahrum etmek için taşınmazı müvekkilin teyzesi olan X ya  devretmiştir.

Yapılan bu devir işleminin muvazaalı olduğu açıktır. Müvekkilin anneannesi diğer mirasçıları miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, davaya konu taşınmazı gerçekte davalıya bağışladığı halde, tapuda satış gibi göstererek muvazaalı işlem yapmak suretiyle temlik etmiştir. Tapuda satış olarak gösterilmişse de esasında Müvekkilimizin anneannesi ve annesi öldüğü için mirasçı sıfatına hak kazanmıştır. Bu nedenle davalı adına kayıtlı bulunan söz konusu taşınmaza ait tapunun iptal edilip miras payları oranında mirasçılar adına tescilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Yine kötü niyetli davalının taşınmazı üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de HUKUKİ SEBEPLER : BK md 18 ve İlgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

Müvekkillere ait veraset belgesi

Tapu kayıtları (celp edilsin)

Belediyeden taşınmaza ilişkin kayıtlar

Tanık Beyanları(İsim ve adresleri bildirilecek)

Keşif, bilirkişi incelemesi, isticvap, yemin ve sair her türlü deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda                                                   Davacı Vekili

Miras Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 11:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.