Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap

Eki 1, 2019 | Miras Hukuku Avukatlığı

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

  

CEVAP VEREN                 

DAVALI                             : 

DAVACILAR                      :

                                       

VEKİLİ                               : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                                 : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkeme’de yukarıdaki esas numarası ile açılmış olan iş bu dava ve iddia edilen hususlar hukuki dayanaktan yoksun olup usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;   

1-) X ablamın çocukları ve babamın torunları olup, benim de yeğenlerim olmaktadır. Davacıların, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.         

 2-) Davacılar, murisin yaşamı boyunca yanında olmamış, murisle senelerce görüşmemişler vefatının ardından çıkar elde etme maksadıyla harekete geçmişlerdir. Muris babamın yaşlı ve hasta olması sebebiyle bakım ve ihtiyaçlarını X yılından itibaren kendim üstlendim ve yerine getirdim. Muris babam  prostat kanseri idi ve hastalığı sebebiyle ameliyat olması gerekiyordu, X yılında X’da çalıştığım dönemde yanıma gelerek BX hastanesinde ameliyat oldu. Ameliyatından sonra rahatsızlığını devamlı olarak takip ettik. Muris babamın yaşlılığı sebebiyle başka hastalıklarının da meydana gelmesi, sürekli bakıma ve yardıma muhtaç olması sebebiyle X yılında ailemin yaşadığı yer olan ……. ilçesine bağlı X köyüne ailemin yanına yerleştim. Babam tarımla uğraşıp, meyve ve sebzeleri kendi tarlalarında ekip yetiştirirdi. Yaşlanması sebebiyle hareket kabiliyetleri sınırlandığından ve tarlanın gerek ekilmesi, sulanması, ürünlerin hasat edilmesi gibi tüm tarım işlerini artık yapamadığından X yılından itibaren tüm işleri ben üstlendim. Anne ve muris babamın ölümlerine kadar tüm bakım ve ihtiyaçlarını eksiksiz ve tam olarak karşıladım. Tüm bunlara komşularım ve kardeşlerim şahittir. Dava dilekçesinden de anlaşılacağı üzere babam X ile aramızda X tarihli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşme; X tarlanın tamamı babam X ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla tarafıma taşınmazların tescilini içermektedir. Davacılar, babam X akli dengesinin yerinde olmadığını ve sözleşme yapmaya ehil olmadığını iddia etmişlerdir. Bu iddiaları; asılsız olup, muris babamın ölümüne kadar akıl sağlığı ve bilinci son derece yerinde idi. Muris ile aramızdaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  X Tapu Müdürlüğü’nde resmi görevliler ve tanıklar huzurunda usul ve yasaya uygun bir şekilde düzenlenerek yapılmıştır.

 3-) Muvazaalı olarak tarafıma devredildiği iddia edilen taşınmazları X sayılı taşınmazları X tarihinde muristen bedeli karşılığında satın aldım. Bahsedildiği gibi bağışlama durumu söz konusu değildir. Bu taşınmazın bedelini ödeyecek maddi gücüm bulunmaktadır. Şöyle ki;  X sene öğretmenlik yaptıktan sonra X yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra aldığım emekli parası ve emekli maaşımı biriktirerek dava konusu taşınmazları satın aldım.  Satış işlemi, iki tarafında gerçek ve özgür iradeleri doğrultusunda, resmi satış prosedürü için aranan bütün şartları taşıyan bir taşınmaz satış işlemidir.Tapuda resmi görevliler önünde de devir işlemi gerçekleşmiştir.Muris babam ile aramızda yapılan satış işlemi, iki tarafında gerçek ve özgür iradeleri doğrultusunda, resmi satış prosedürü için aranan bütün sıhhat şartlarını taşıyan bir taşınmaz satış işlemidir. İki tarafında gerçek iradelerini yansıtan bu satış işlemi bütün geçerlilik unsurlarını taşımakta ve ardında gizli bir sözleşme barındırmamaktadır. Murisin taşınmazı istediği bedele satma özgürlüğü vardır. Kaldı ki taşınmazın devredildiği değer piyasa şartlarına göre normaldir. Takdir edersiniz ki kişi taşınmazını istediği bedel üzerinden satabilir, piyasa değerinde satış yapmak zorunda olmadığı gibi bu bedel üzerinden de satış yapmaya zorlanamaz. Sözleşme serbestisi uyarınca tarafların iradeleri doğrultusunda bedeli istediği şekilde belirleyebilecekleri de aşikârdır. Kaldı ki gerçek bedel ile satış bedeli arasındaki fark muvazaaya karine teşkil etmemektedir. Bu bedeller arasındaki büyük fark muvazaanı kabulü için tek başına yeterli olmamaktadır. Muvazaanın ayrıca diğer delillerle de ispat olunması gerekir. Davacılar tarafından bu iddialarını destekleyecek herhangi bir delil sunulmadığı açıktır.

4-)  Hal böyle olmakla davacı tarafın tüm iddiaları kötü niyetlidir ve amaçları haksız kazanç elde etmektir. Davacıların tüm iddiaları gerçeğe aykırıdır. Tek amaçları sağlığında hal hatır bile sormadıkları murisin ölümüyle bir anda kıymetli hale gelmesi ve onun mirasından haksız kazanç elde etmektir. Davacı taraflar tapudaki işlemin muvazaalı olduğunu ispat edebilecek herhangi bir delil sunamamışlardır.Medeni Kanun, iddia edenin iddiasını ispat etmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir.Hal böyle iken muvazaalı bir işlemin olmadığını ispat etme yükümlülüğüm bulunmamakta tam aksine davacı tarafın böyle bir işlemin varlığını ispat etmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda gerçeğe uygun olmayan bizzat tarafımı suçlayan iddialarda bulunmaktadırlar.

Yukarıda açıkladığım nedenlerle usul ve yasaya aykırı açılan işbu davanın reddi gerekmektedir. Açılmış bulunan dava, kötü niyetle haksız kazanç sağlamaya yönelik olup davacıların soyut iddialarından ibarettir. Bu sebeplerle davacıların muvazaa sebebine dayalı tapu iptali ve tapuya tesciline ilişkin taleplerinin reddini talep ediyorum. (tarih)

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, BK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Veraset ilamları, Muris ile aramızda yapılan Ölünceye Kadar Bakma Söz. ilişkin resmi senet, tapu kayıtları,keşif ve bilirkişi incelemesi ,tanık anlatımı ve tüm yasal deliller.

                                                                                                                                                CEVAP VEREN DAVALI
Avukat Saim İncekaş – Adana Miras Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.