Muris Muvazaası İhtiyati Tedbir Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No: ……………

DAVACI                   :                                                                                            

VEKİLİ                     :                      

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : İhtiyati tedbir talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ve davalı …………. tarihinde vefat eden ……….’in yasal mirasçılarıdır. Muris ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaz, ……….. tarihinde rayicinden çok düşük bir bedelle tapuda temlik edilmiştir. Davacılardan mal kaçırmak amacıyla muris muvazaası söz konusu olduğundan Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden taraflar arasında devam eden tapu iptal davası bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa konu taşınmazın el değiştirmesine engel olmak ve taşınmaz ile ilgili işlem yapılmaya devam edilerek müvekkiller açısından doğabilecek ciddi zararları engellemek amacıyla söz konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, nüfus kayıtları vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …………….. adına kayıtlı ……………, ……….. ilçesi, ………….. Mahallesi, …. Pafta, ….. Ada, …… Parsel, Kat ….. No:…….’de adına kayıtlı bulunan büro niteliğindeki taşınmaza (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının varsa adına kayıtlı taşınmazları üzerine de teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim. Saygılarımızla. …/…../……..

 

       İhtiyati Tedbir Talep Eden Davacılar vekili

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.