Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer’i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer’i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır

Davalı kadın yararına İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/43 – 253 sayılı ilamıyla hükmedilmiş olan manevi tazminat, fiili ayrılık döneminde 16.09.2005 tarihinde vukuu bulan hakaret eylemi sebebiyle davalının kişilik haklarına saldırıya dayanmakta olup, münferit bir olay sebebiyle takdir edilmiştir.

Davalının bu davadaki manevi tazminat talebi ise, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesinde yer alan boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğramış olması sebebine dayanmaktadır. Davacı koca tarafından daha önce açılmış olan boşanma davası “… eşine şiddet kullandığı sabit, bu sebeple kusurlu kabul edilerek ” reddedildiğine ve ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak geçen üç yıl içinde ortak hayatın davacının kusuru sebebiyle yeniden kurulamadığına, davalıya yüklenebilecek bir kusur ispatlanamadığına göre, davalı yararına Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi gereğince, fiili ayrılık süresi içinde hakaret eylemi nedeniyle bağımsız açılan davada bir miktar manevi tazminata hükmedilmiş olduğu da gözetilerek uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken, isteğin reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 04.07.2011, E. 2010/11007, K. 2011/11415.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.