Mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş olan konutun tapu kütüğüne de malikin tasarruf yetkisi ve tendik hakkını sınırlayıcı şerh konulamaz- Yargıtay Kararı

Mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş olan konutun tapu kütüğüne de malikin tasarruf yetkisi ve tendik hakkını sınırlayıcı şerh konulamaz

Tapu kütüğünde “aile konutu” olduğuna ilişkin şerh konulması talep edilen taşınmazın, dava sırasında 12.07.2010 tarihinde cebri icra yoluyla satıldığı anlaşılmaktadır.

Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda ihalenin kesinleşmesiyle mülkiyet alıcıya geçer (TMK.md.705/2, İc.İf.K.md.135). Alıcı üzerine tapuda tescil, malikin tasarruf işlemlerinde bulunabilmesi için gerekli olup, mülkiyetin kazanılmasıyla ilgili değildir. Mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş olan konutun tapu kütüğüne de, malikin tasarruf yetkisi
ve temlik hakkını sınırlayıcı şerh konulamaz.

İhalenin feshiyle ilgili bir dava açıldığı iddia da edilmediğine göre, dava konusuz hale gelmiştir. Konusuz hale gelen dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.(Y2HD, 13.03.2012, E. 2011/13440, K. 2012/5590)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 10:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.