Mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararı varsa isteğin reddi gerekir- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararı varsa isteğin reddi gerekir

Dava konusu taşınmazın 1/2 payı davacının eşi davalı Satılmış adına, 1/2 payı da bunun kardeşi dava dışı Bahattin adına kayıtlı iken, koca kendi payını annesi davalı Suna’ya 21.7.2005 tarihinde satış suretiyle devretmiştir.

Bundan sonra taşınmazın malikleri Suna ve Bahattin tarafından, davacı ve eşi aleyhine 29.12.2006 tarihinde kayıttan kaynaklanan mülkiyet hakkına dayanılarak “elatmanın önlenmesi” davası açılmış, dava sonucunda Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince 13.12.2007’de davanın kabulüne davacı ve kocasının taşınmaza müdahalesinin men’ine karar verilmiş, bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 28.10.2008 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacı ve eşinin, verilen men’i müdahale kararı üzerine taşınmazı karar henüz kesinleşmeden boşalttıkları da anlaşılmaktadır. Bu kararın varlığı davacı ve eşinin taşınmazı kullanmalannın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını, karar lehine olan tarafın, taşınmazdaki mülkiyet hakkının geçerli biçimde oluştuğunu gösterir ve kullanımın haksız olduğunun kabulü anlamım taşır.

Hal böyle olunca kullanımı haklı bir nedene dayanmadığı hükmen belirlenen taşınmaz, öncesinde “aile konutu” olsa bile, Türk Medeni Kanununun 194/1 .maddesi gereğince rızası gereken eşe, artık devre ilişkin tasarrufun iptalini isteme hakkını vermez.

Aksinin kabulü mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararını sonuçsuz bırakır. Öyleyse iptal ve tescil isteği ile bu isteğin kabulü halinde söz konusu olacak olan aile konutu şerhi konulmasına ilişkin isteğin reddi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 06.06.2011, E. 2011/7217, K. 2011/9940.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.