Mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararı varsa isteğin reddi gerekir- Yargıtay Kararı

Mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararı varsa isteğin reddi gerekir

Dava konusu taşınmazın 1/2 payı davacının eşi davalı Satılmış adına, 1/2 payı da bunun kardeşi dava dışı Bahattin adına kayıtlı iken, koca kendi payını annesi davalı Suna’ya 21.7.2005 tarihinde satış suretiyle devretmiştir.

Bundan sonra taşınmazın malikleri Suna ve Bahattin tarafından, davacı ve eşi aleyhine 29.12.2006 tarihinde kayıttan kaynaklanan mülkiyet hakkına dayanılarak “elatmanın önlenmesi” davası açılmış, dava sonucunda Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince 13.12.2007’de davanın kabulüne davacı ve kocasının taşınmaza müdahalesinin men’ine karar verilmiş, bu karar Yargıtay denetiminden geçerek 28.10.2008 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacı ve eşinin, verilen men’i müdahale kararı üzerine taşınmazı karar henüz kesinleşmeden boşalttıkları da anlaşılmaktadır. Bu kararın varlığı davacı ve eşinin taşınmazı kullanmalannın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını, karar lehine olan tarafın, taşınmazdaki mülkiyet hakkının geçerli biçimde oluştuğunu gösterir ve kullanımın haksız olduğunun kabulü anlamım taşır.

Hal böyle olunca kullanımı haklı bir nedene dayanmadığı hükmen belirlenen taşınmaz, öncesinde “aile konutu” olsa bile, Türk Medeni Kanununun 194/1 .maddesi gereğince rızası gereken eşe, artık devre ilişkin tasarrufun iptalini isteme hakkını vermez.

Aksinin kabulü mülkiyet hakkı esas alınarak verilmiş bulunan men’i müdahale kararını sonuçsuz bırakır. Öyleyse iptal ve tescil isteği ile bu isteğin kabulü halinde söz konusu olacak olan aile konutu şerhi konulmasına ilişkin isteğin reddi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 06.06.2011, E. 2011/7217, K. 2011/9940.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.