Mükerrer Nüfus Kaydının İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI-1           :

DAVACI-2           :

VEKİLİ                   : x

DAVALI                : Adana Nüfus Müdürlüğü

KONUSU : Mükerrer Nüfus Kaydının İptali İstemlidir

AÇIKLAMALAR

1-)Müvekkilim ………….. ve …………. kızı ………………… X tarihinde X Hastanesi’nde doğmuştur. Müvekkillerimin kızı X nüfus kayıtlarına iki kez yazılmıştır. Bu durumda gerçekte bir kişi nüfus kayıtlarında iki kişi olarak görülmektedir. Nüfus kayıtlarında yer alan kayıtlardan birisi sabit kalmak kaydı ile diğer kaydın iptaline ve mükerrer kaydın nüfus kütüğünden silinmesine karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

2-)Müvekkillerimin kızı doğduğunda nüfusa kayıt yaptırmaya müvekkil X’in annesi ve babası X gitmiştir. Nüfus dairesinde sehven beyana göre müvekkil X’in anne ve babasının çocuğuymuş gibi nüfus kütüğüne X olarak kaydedilmiştir.X’e ait olarak çıkarılan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kayıtları sehven yapılmıştır.

3-)Müvekkillerim sehven yapılan bu durumu fark edince daha sonrasında soybağı ile bağlı bulunduğu kızının yeni nüfus cüzdanı çıkarmak talebiyle nüfus müdürlüğüne başvurmuş ve X tarihinde kızı  X için X kimlik numarası seri numarası X olan nüfus cüzdanı ile nüfusa kaydı yaptırmıştır. Ancak daha önce doğum sebebiyle kaydının yaptırılmış olan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kayıtları iptal edilmeden kızına ait ikinci bir nüfus cüzdanı çıkarılmıştır.

4-)Müvekkillerimin kızı X Nüfus Müdürlüğü’nde sehven yapılan bu işlemler sonucu gerçekte bir kişi olan X nüfus kayıtlarında iki kişi olarak görülmektedir. Daha da vahim olarak müvekkilim X ve kızı nüfusta kardeş olarak görülmektedir. Bu durum müvekkil ve ailesine ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Yapılan bu hata müvekkillerin kızı için zaman geçtikçe telafisi imkansız zararlara sebep olacaktır. Bu sebeple müvekkillerimin kızına ait ve başkasının çocuğu olarak kaydedilen X Tc Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve nüfus kayıtlarının iptalini talep etmekteyiz.

DELİLLER                              :

  1. Tanık beyanı(Bilahare Bildirilecektir),
  2. Bilirkişi İncelemesi,
  3. Aile nüfus kayıt tablosu,
  4. Celp edilecek Hastane Kayıtları,
  5. Her türlü yasal kanıt.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK md 39, NK md 46 ve ilgili mevzuat

SONUÇ ve TALEP             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle davanın kabulü ile,müvekkilin kızının mükerrer kaydına ait olan X Tc Kimlik numaralı kimliği ve bu kimliğe ait nüfus kaydının iptal edilmesini vekâleten talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                          Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 23:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.