Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE

DAVACI        :

VEKİLLİ       :

DAVALILAR             :

DAVA DEĞERİ         :1,000 TL

KONU                        :Muhdesatın Mülkiyetinin ve aidiyetinin tespiti talebidir

.

AÇIKLAMALAR      :X ili Merkez X (X ) Köyü’nde kain bulunan.X nolu parsel ifraz olduktan sonra X nolu parselde kayıtlı taşınmaz ,X Köyü X mezrası yerleşim yeri haline gelmiş ve müvekkiller tarafından bu taşınmaz üzerinde müvekkil davacılar tarafından meydana getirilmiş ev, bahçe duvarları. ağaç ve bağ ve benzeri muhdesatlar bulunmaktadır.

X Köyünde kain bulunan X nolu parsel (X ifraz olduktan sonra ) nolu parsel X barajı HES projesi kapsamında baraj gölü altında kalmaktadır. Bu itibarla kamulaştırma hak ve talepleri kapsamında baraj gölü altında kalmaktadır bu itibarla kamulaştırma hak ve talepleri nedeniyle müvekkillerimin işbu davayı açmalarında hukuki menfaatleri mevcut bulunup gayrimenkul üzerinden müvekkillere ait bulunan ve yapı ve her türlü muhdesatların müvekkiller tarafından meydana getirdiğinin ve dolaysıyla müvekkillere aidiyetlerinin ayrı ayrı tespitine talep etme zaruretimiz doğmuştur.

Bu kapsamda DSİ 16. Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak X köyünde kain X nolu parselin baraj gölü altında kalıp kalmadığının sorulmasını ,muhdesata ilişkin ödemelerin yargılama sonucuna kadar tapuda kayıtlı maliklere ödenmemesini ve sayın mahkememizce teknik bilirkişiler marifetiyle(Fen İnşaat ve ziraat bilirkişileri)keşif icra edilerek muhdesat ve aidiyetlerinin tespitini talep etme zaruretimiz nasıl olmuştur.

DELİLER                   :Tanık beyanları, Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi ve ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

Tensiple birlikte ;

DSİ X. Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak X Köyünde kâin X (X ifraz oldukta sonra)nolu parselin baraj gölü altında kalıp kalmadığının sorularak muhdesata ilişkin ödemelerinin yargılama sonucuna kadar tapuda kayıtlı maliklere ödenmemesi konusunda İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,

Yargılama sonucunda ;

Dava konusu taşınmaz X ili Merkez X köyü X mezrasında kain X (X ifraz olduktan sonra)< nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde müvekkiller tarafından meydana getirilmiş bulunan yapılar(ev, ağıl, dükkan vs.) ağaç ve bahçeler ,bağlar benzeri tüm MUHDESATLARIN MÜLKİYETİNİN MÜVEKKİLERE AİT BULUNDUĞUNDAN AYRI AYRI TESPİTİNE ,her bir muhdesat sahibinin belirlenmesi ile keşifte dinlenen yer gösterme ve tanık beyanları itibariyle tespiti yapılan MUHDESATLARIN AİDİYETLERİNİN TESPİTİNE ve davacılar tarafından meydana getirildiğinin tespitine karar verilmesine saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.