Muhdesatın aidiyeti davasına cevap dilekçesi

Oca 16, 2021 | Tapu-Gayrimenkul Hukuku

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          :

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ                                 :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av.

KONU: Davaya karşı cevaplarımızın sunulması hk.

AÇIKLAMALAR

Davacı taraf, Adana ili … ilçesi … Mahallesi …. parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan ev ve meyve bahçesinin tarafınca inşa edildiğini ve bu nedenle … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyasından görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açmak için verilen süre üzerine işbu dava açılmıştır. Hukuka aykırı açılmış davayı kabul etmiyor, cevaplarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

Davacı tarafından iddia olunan söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan ev ve meyve bahçesinin davacı tarafından yapılmış olduğunu kabul etmemekteyiz. Davacı tarafça her ne kadar dosya kapsamına sunulmuş olan faturalar mevcutsa da söz konusu bu faturalar, davaya konu taşınmazın davacı tarafından yapıldığına dair kesin delil teşkil etmemektedir. Öncelikle olarak söz konusu taşınmazın davacı tarafından yapıldığına dair kesin delillerle ispatı gerekmektedir.

Davaya konu taşınmazın davacı tarafından yapıldığı kabul edilse dahi söz konusu taşınmaz kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmıştır. Bu nedenle ruhsatsız binaların mülkiyetinin tespiti mümkün değildir. Bu tür binaların ekonomik değeri söz konusu olmayıp yok sayılması gerekmektedir. Bu nedenle mülkiyetin tespiti talep edilemez durumdadır. Davacı tarafça her ne kadar dosyaya Yapı Kayıt Belgesi sunulmuş olsa da işbu belge geçici bir belge niteliğinde olup hukuki geçerliliği de tartışmalıdır. Yapı kayıt belgesi verilen binalar hala imara aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu nedenle davacının açmış olduğu davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, Adana SHM … sayılı dosyası, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle; davacının açmış olduğu haksız ve mesnetsiz davasının REDDİNE, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: