Muhasebecinin Sözlü Hizmet Sözleşmesi Yapması Sonrası Uyuşmazlık – Yargıtay Kararı

May 22, 2020 | İcra Hukuku

Muhasebecinin Sözlü Hizmet Sözleşmesi Yapması Sonrası Uyuşmazlık

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, davalı ile aralarında sözlü muhasebecilik hizmet sözleşmesi bulunduğunu, 01.01.2003 – 27.12.2010 tarihleri arasında davalıya muhasebecilik hizmeti verdiğini, Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesine göre almayı hak kazandığı 22.800 TL olan ödenmemiş hizmet bedelinin tahsili için başlattığı takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, muhasebecilik hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, 28.02.2013 tarihli kök bilirkişi raporuna itibar edilerek, davacı tarafından düzenlenen tüm makbuzların gelir vergisinde kayıtlı olduğu, bunun bedelin tahsil edildiği anlamına geldiği, … bildiriminde bulunulmadığı, davacının alacağının bu sebeple ispata muhtaç kaldığı gerekçesi ve davalı yanca ibraz edilen serbest meslek makbuzları da dikkate alınmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, taraflar arasında yazılı bir hizmet sözleşmesi bulunmadığı, ancak davalı işveren tarafından keşide edilen 29.12.2010 tarih ve…. yevmiye numaralı … 25.Noterliği’ne ait ihtarnamede “taraflar arasındaki sözlü bir muhasebecilik hizmet sözleşmesinin varlığından bahsedilip, bunun 27.12.2010 tarihi itibariyle tek taraflı feshedildiği” hususu ve yine dosyada mevcut 22.07.2003 tarihli …. yevmiye numaralı … 25.Noterliği’ne ait vekaletname ile davalı tarafından, bir takım muhasebe hizmetlerine dair olarak davacının vekil tayin edildiği hususu dikkate alındığında ve aksi de kanıtlanamadığından artık bu tarihler arasında davalı tarafından muhasebecilik hizmetinin verildiğinin kabulü gerekir.

Davalı, taraflar arasındaki sözleşmenin yazılı olmaması sebebiyle ücrete hak kazanılmadığını beyan etmekle, mahkemece bu husus üzerinde durulmalı, davacının asgari ücret tarifesine göre ücret talebi de dikkate alınarak, 22.07.2003–27.12.2010 tarihleri arası ücret tarifesi uygulanmalı, bulunacak toplam miktardan, davacının kabulünde olan ödemeler ile bunun dışında davalı tarafından ispatlanabilen diğer ödemeler mahsup edilmeli, bakiyesine hükmedilmesi gerekirken, ek raporla çelişkili olan kök rapora itibar edilip, davacının alacağının ispata muhtaç olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.

Dosya yeniden konusunda uzman bilirkişiye tevdii edilmeli, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmalı, sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir. Aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/5880 K. 2016/12904 T. 11.5.2016)

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.