Muhasebecinin “Dava Açma ve Hukuki Danışmanlık” Hizmetini Üstlenmesi Sözleşmesini Geçersiz Kılar – Yargıtay Karar

May 22, 2020 | Avukat Muhasebesi ve Ofis İşleri

Muhasebecinin “Dava Açma ve Hukuki Danışmanlık” Hizmetini Üstlenmesi Sözleşmesini Geçersiz Kılar

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, mali müşavir olarak hizmet yaptığını ve davalı adi ortaklık ile 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30/04/2012 tarihinde mali danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandığını ve sözleşme gereğince davalı adi ortaklığa danışmanlık hizmeti sunduğunu, söz konusu sözleşme feshedilmediği halde davalıların Eylül 2013 tarihinden bu yana hak edilen hizmet bedelini, 25/02/2014 tarihli ihtara rağmen ödenmediğini, ödenmeyen bedel için davalı adi ortaklık hakkında başlatılan icra takibine davalıların haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptaline, % 20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalıların takibe konu … 5. İcra Müdürlüğünün 2014/6997 takip sayılı dosyasında 19.505,00 TL’ye vaki itirazlarının iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine, bu miktar üzerinden hesap edilecek %20 inkar tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı, sözleşmenin feshedilmediğini belirterek devam eden hizmet bedelinin tahsilini istemiş; davalılar ise sözleşmenin taraflar arasında anlaşma ile 2013 Şubat ayında feshedildiğini ve 2013 yılı içinde davacının herhangi bir hizmet vermediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalılar tarafından, 2013 Şubat ayında feshedildiğini belirtmiş ise de, sözleşmenin feshedildiğini gösteren herhangi bir belgenin dosyaya sunulmadığı, davacı tarafça 2014 yılında çekilen ihtara da herhangi bir cevap verilmediği, bu nedenle taraflar arasında bulunan sözleşmenin yürürlükte olduğu ve devam ettiği, sözleşme devam ettiğine göre davacının sözleşmeden kaynaklanan danışmanlık hizmetlerine ilişkin ücretlerini davalılardan talep edebileceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; söz konusu sözleşmenin “yapılacak işlerin konusu ve kapsamı” başlıklı 3. Maddesinde, davacının yapacağı işler, “Ortaklığın … Belediyesi ile yaptığı işle ilgili ihtilaf nedeniyle Sayıştayda, Adli Mahkemelerde ve Yargıtayda açılmış davalarda savunma ve temyiz dilekçelerinin yazılması, kanun yolları tükeninceye kadar davalar için gerekli hukuki ve mali danışmanlık hizmetinin verilmesi” olarak belirtilmiş olup bu işlerin Avukatlık Kanunu madde 35’e göre yalnız avukatın yapabileceği işler kapsamında kalıp kalmadığı hususunun TBK 27. Madde kapsamında değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, peşin alınan 333,10 TL harcın davalı-Kuzu Toplu Konut’a, 333,10 TL harcın davalı-Ulubol İnşaat’a iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. (13. Hukuk Dairesi 2015/37200 E. , 2018/5170 K. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi)

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.