Bir Sayfa Seçin

MUHAKEMEDE YER ALAN SÜRE TÜRLERİ NELERDİR?

Muhakemede yer alan süre türleri

Süreler, işlemin yapılması yönünden; düşürücü, koruyucu ve düzenleyici süreler olmak üzere üç baş­lık altında incelenebilir:

  • Düşürücü süre, bir işlemin yapılabileceği son zamanı gösteren suredir.

Örnek:Temyiz, istinaf yedi günlük düşürücü süreye tabidir. Bu süre bittikten sonra temyiz veya istinaf yoluna başvurulamaz.

  • Koruyucu süre; bir işlemin yapılamayacağı zamanı gösteren süredir. Başka bir anlatımla işlemin yapıla­bileceği en az süreyi gösterirler.

Örnek: Duruşma hazırlığı döneminde gönderilen çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafla süre bulunması gerekir (CMK m.176/4). Süre bir haftadan fazla olabilir. Fakat en az bir hafta olmalıdır.

  • Düzenleyici süreler, bir işlemin yapılması veya yapılmaması için taraflara yol gösteren, müeyyidesi olma­yan sürelerdir.

Örnek: Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir;   yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 3 günlük süre, yaptırımı olmayan hâkime yol göstermesi için sunulan düzenleyici suredir.

  • Süreleri bunları belirleyenler bakımından kanuni ve takdiri süre olmak üzere iki ana başlık altında incele mek mümkündür. Kanuni süre kanun koyucunun belirlediği süredir.

Örnek: Temyiz başvurusunun yapılabileceği son zamanı gösteren yedi günlük süre kanuni bir süredir.

  • Takdiri süre, hâkimin takdiri ile belirlenen süredir.

Örnek: Taraflardan biri ek savunma için süre istediğinde, hakimin verdiği on günlük süre takdiri süredir Bilirkişi incelemesine itiraz için taraflara verilen bir haftalık süre, hâkimin takdiri ile belirlenen sü­relerdir.

Kanuni süreleri yargıç kendiliğinden uzatamaz. Ancak bunlar kanunda yazılı sebeplerle uzayabilir. Buna karşılık takdiri süreleri yargıç gerekli gördüğü takdirde uzatabilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Eki 26, 2017 | Ceza Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız