MUHAKEMEDE YER ALAN SÜRE TÜRLERİ NELERDİR?

Muhakemede yer alan süre türleri

Süreler, işlemin yapılması yönünden; düşürücü, koruyucu ve düzenleyici süreler olmak üzere üç baş­lık altında incelenebilir:

  • Düşürücü süre, bir işlemin yapılabileceği son zamanı gösteren suredir.

Örnek:Temyiz, istinaf yedi günlük düşürücü süreye tabidir. Bu süre bittikten sonra temyiz veya istinaf yoluna başvurulamaz.

  • Koruyucu süre; bir işlemin yapılamayacağı zamanı gösteren süredir. Başka bir anlatımla işlemin yapıla­bileceği en az süreyi gösterirler.

Örnek: Duruşma hazırlığı döneminde gönderilen çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafla süre bulunması gerekir (CMK m.176/4). Süre bir haftadan fazla olabilir. Fakat en az bir hafta olmalıdır.

  • Düzenleyici süreler, bir işlemin yapılması veya yapılmaması için taraflara yol gösteren, müeyyidesi olma­yan sürelerdir.

Örnek: Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir;   yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 3 günlük süre, yaptırımı olmayan hâkime yol göstermesi için sunulan düzenleyici suredir.

  • Süreleri bunları belirleyenler bakımından kanuni ve takdiri süre olmak üzere iki ana başlık altında incele mek mümkündür. Kanuni süre kanun koyucunun belirlediği süredir.

Örnek: Temyiz başvurusunun yapılabileceği son zamanı gösteren yedi günlük süre kanuni bir süredir.

  • Takdiri süre, hâkimin takdiri ile belirlenen süredir.

Örnek: Taraflardan biri ek savunma için süre istediğinde, hakimin verdiği on günlük süre takdiri süredir Bilirkişi incelemesine itiraz için taraflara verilen bir haftalık süre, hâkimin takdiri ile belirlenen sü­relerdir.

Kanuni süreleri yargıç kendiliğinden uzatamaz. Ancak bunlar kanunda yazılı sebeplerle uzayabilir. Buna karşılık takdiri süreleri yargıç gerekli gördüğü takdirde uzatabilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.