Muhafazalı Haciz Talebi

T.C

……… . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO   :20../…..              

 

ANKARA . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İLGİ                           :20../…. E.

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ

BORÇLU                  :      

BORÇ MİKTARI    : …………… TL (Masrafsız ve faizsiz)

Müdürlüğümüzce ilgi talimat sayılı dosyanızdan haczedilen mahcuzların muhafaza altına alınmasına, mahcuzların bulunamaması halinde borçlunun yukarıda gösterilen veya gösterilecek adreslerinde yeniden haciz ve muhafaza yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticenin bildirilmesi rica olunur. ../../20..

*Elden takiplidir                                                                                                                                                                                                                                                                             İCRA MÜDÜRÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İMZA

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.