Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması Şikayet Dilekçesi

Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

YAKINICI                      :

VEKİLİ                           : Av.

SANIK                             :

SUÇ                                  : Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması.

SUÇ TARİHİ                  :

OLAYLAR                      :

1   Sanık, vekil edenin “……………………………………..” adresindeki konutunda kiracı olarak oturmaktadır. Dört aylık kira parasını ödemeyen sanığa karşı…… …. İcra Müdürlüğü’nün …./….. sy. dosyası ile takibe geçilmiş,  borcunu ödemeyen sanık için borç kesinleşmiştir. Hacze gidilmiş ve haczedilen mallar yediemin olarak görevli icra memuru tarafından sanığa teslim edilmiştir. 2. sefer hacze gidildiğinde ise, yediemin olarak kendisine teslim edilen mallar evden başka yere taşınmış ve taşıdığı adres birlikte oturdukları ve malları birlikte taşıdıkları annesi tarafından saklanmıştır.

2   Belirtilen nedenlerle sanık X’den yakınmaktayız. Kaçma belirtisi olduğundan ve ancak geceleri geç vakit eve geldiğinden gereğinin acilen yerine getirilip cezalandırılmasını istiyoruz.

SONUÇ                            : Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü,  T.C.K.’nun 289 maddesine göre sanığın cezalandırılmasını vekil eden adına saygı ile talep ediyorum. tarih

Şikayetçi Vekili

Av.

EK:

A – Vekaletname sureti,

B – X İcra Müd.’nün X sy. dosyası,

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.