Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

Şub 14, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ                :                     

ŞÜPHELİLER         :

SUÇ                           : Muhafaza görevini kötüye kullanma

KONU                       : X İcra Müdürlüğü’nün 2017/702 talimat dosyasında satışı yapılan X plakalı aracı 23.08.2017 tarihinde ihale yoluyla satın aldığım araç, hukuka aykırı olarak yeddiemin X tarafından tarafıma teslim edilmediğinden şüphelilerin mufaza görevini kötüye kullanmaları nedeniyle cezalandırılması taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) X İcra Müdürlüğü’nün X Talimat sayılı dosyasında satışı yapılan X plakalı aracı, X tarihinde yapılan ihale sonucu en yüksek teklif olarak X TL vererek ihaleyi kazandım.

2-) Kötüniyetle ihalenin feshi davası açılması nedeniyle satın almış olduğum aracı bir yıldan fazla süredir teslim alamadım. İcra dosya borçlusu tarafından açılan ihalenin feshi davası X İcra Hukuk Mahkemesi 2017/356 E. 2017/446 K.06.10.2017 tarihli kararı ile reddedilmiş, X Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi 2017/2950 E. sayılı kararıyla yerel mahkemece verilen red kararı ile ihale kesinleşmiştir.

3-) Gelinen aşamada aracı teslim alabilmek için bütün işlemleri tamamlamış olup aracın bulunduğu otoparktan aracı teslim alamamaktayım. Şöyle ki ; Aracın teslimi için aracın ihaleye çıktığı tarihte bulunan şüpheli X a ait olan X YEDDİEMİN OTOPARKI’na X İcra Müdürlüğü vasıtası ile 18.09.2018 tarihinde gidilmiş, otopark sahibi X plakalı aracın kendi otoparkında görünmediğini, aracın X’e ait olan X YEDDİEMİN OTOPARK’ında olduğunu belirtmiştir.

4-) X YEDDİEMİN OTOPARKI ile de yapılan görüşmeler neticesinde adıma tescilli X plakalı aracı teslim alamadım.

5-) İhale sonucu parasını ödediğim aracı bir yıldır teslim alamadığım gibi X YEDDİEMİN OTOPARKında bulunan X plakalı araçta ihale esnasında var olan geçen süre zarfında araçtan bazı parçalar sökülmüş ve araç zarar görmüştür. Bu aşamada ihale esnasında araçta varolan fakat şuan da araçta olmayan tarafımca tespit edilen eksikler ve zararlar da şunlardır ;

  • Sağ ön kapı eşik bakaliti araç üzerinden sökülmüştür.
  • Araç bagaj kapağı üzerindeki sağ stop hasarlı durumdadır.
  • Aracın ön kaputunda gözle görülebilecek boya çatlağı ve darbeler mevcuttur.
  • Geçen bir yıllık süre zarfında aracın kullanılmış olduğu da tespit edilmiştir.

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

Muhafaza görevini kötüye kullanma

(1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6-) Yukarıda açıkladığım nedenlerle şüpheliler TCK m.289 da düzenlenmiş olan muhafaza görevini kötüye kullanma suçunu işlemiş durumdadırlar. Muhafaza amacıyla teslim edilen aracın teslim amacı dışında şüphelilerce tasarrufta bulunulduğu, teslim edildiği otoparktan, bir başka otoparka götürüldüğü sabittir.

7-) Yine TCK m.289/3 ‘de düzenlenen hüküm gereği yeddieminin dikkat  ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle araçta yukarıda açıkladığım zararlar meydana gelmiştir.

😎 Yine TCKm.289/4’de düzenlenen hüküm gereği muhafaza altındaki eşyanın muhafaza amacı dışında kullanılması sebebiyle şüphelilerin cezalandırılması gerekmektedir.

DELİLLER               : Beykoz İcra Müdürlüğü 2017/702 Talimat dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle ; uğramış olduğum maddi ve manevi zararlara karşı her türlü hakkım saklı kalmak kaydıyla,

  • Hukuka aykırı hareket ederek tarafıma ait ………………. plakalı aracı tarafıma kötüniyetli olarak teslim etmeyen ve aracı zarara uğramasına sebep olan şüphelilerin MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan dolayı cezalandırılmasını,
  • Yargılama giderlerinin şüpheliler üzerinde bırakılmasını arz ederim. 20.09.2018

Müşteki

Ek :

  1. 09.2018 tarihli Haciz Muhafaza Zabıt Tutanağı
  2. Aracın tesciline dair icra müdürlüğünce yazılan 17.09.2018 tarihli yazı
  3. Nüfus Kağıdının fotokopisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.