Muhafaza Edilen Malların Satışı Talebi

ADANA ( ) İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                   

Dosya No : 2017/2499 E.

Müdürlüğünüzün 2017/2499 E. Dosyasında 28.03.2017 tarihinde haciz edilerek muhafaza edilmiş olan/yediemin olarak  X’e verilmiş olan tüm malların satış işlemlerinin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Not: Masraf miktarı kararınızda belirtilmesi halinde ayrıca dosyamıza yatırılacaktır.

                                                                       Alacaklı Vekili

                                                             İcra Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın