Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Savunması

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Savunması

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIĞIN;

 

ADI VE SOYADI                                        :

TC KİMLİK NUMARASI                          :

ADRES                                                         :

           

 

MAĞDUR/MÜŞTEKİ                               

ADI VE SOYADI                                        :

 

TC KİMLİK NUMARASI                         :

ADRES                                                         :

 

       

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                                :

TALEBİN KONUSU                                  :

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                   :

KARARIN ÖZETİ                                    :

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

 

A) USUL YÖNÜNDEN :

Bina ve eklentileri içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan şüpheli olarak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma numarası ve Sulh Ceza Hakimliği’nin Sorgu numarası ile tarihinde Gratis isimli iş yerinden 1 adet 109 tl lik Spirit Antonia Banderas ile 1 Adet 109 TL değerinde Antonia Banderas Golden Marka parfümleri alarak Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış eşya Hakkında hırsızlık suçunu işledim.

Cumhuriyet Savcılığı ifademde de, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgumda da kleptomani rahatsızlığım olduğunu, bu rahatsızlığın etkisiyle bana isnat edilen hırsızlık suçunu işlediğimi belirttim. İşlediğim suçu fark edince hırsızladığım ürünle müştekilere teslim edildi, zararı tazmin etmek istedim.

Bu rahatsızlığım dolayısıyla X Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğümü iddia etsem de, gerek Cumhuriyet Savcılığı, gerek Sulh Ceza Hakimliği sorgumda bu beyanıma itibar edilmemiştir.

Son olarak Asliye Ceza Mahkemesi ESAS Numarası ile hakkımda Bina ve Eklentileri içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan hakkımda dava açılmıştır. Yine ilgili yerel mahkeme hakimliğince beyanlarımda ısrarla psikolojik rahatsızlığım olduğunu, bu durumumla ilgili tedavi gördüğümü, kleptomani rahatsızlığımın olduğunu beyan etmişsem de bu husus ilgili mahkemece değerlendirilmemiş ve buna itibar edilmemiş, Adli Tıp kurumuna sevk edilmemiş, hakkımda rapor aldırılmadan Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan mahkumiyet hükmü tesis edilmiştir.

Suç tarihinden sonra beyan ettiğim X Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğüm, psikolojik rahatsızlığıma ilişkin Adli raporun  aldırılmaması ve Adli Tıp Raporunun aldırılmamış olmasının gerekçeli kararda tartışılmamış olması  ilk derece mahkemesi yargılamasında eksik inceleme ile karar verildiğini göstermektedir.

B) ESAS YÖNÜNDEN :

X Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde X tarihinden itibaren tedavi görmekteyim. İlgili hastahanenin Psikiyatri bölümünde şahsıma Yaygın Anksiyete bozukluğu tanısı konmuştur. Yine ek’te sunduğum X Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki Sağlık Kurulunun verdiği  durum bildirir raporda klinik tanı Geçirilmiş Panik Bozukluk olarak geçmektedir.

Bu psikolojik rahatsızlıklarımdan ötürü çeşitli psikolojik ilaçların yanı sıra X tarihinden itibaren NERMİUM ve XANAX yeşil reçeteli ilaçları kullandım. 4 yıl boyunca XANAX adı verilen yeşil reçeteli ilacı kullandım.

XANAX(ALPRAZOLAM) Halk arasında cesaret hapı olarak nitelendirilmektedir. XANAX, kaygı endişe giderici ve panik bozukluklarda kullanılan bir ilaçtır. Kullandığım zamanlarda farklı yan etkileri gösteren, kullanmayı bıraktığımda etkisini görmemekteyim.

Olay tarihi olan X tarihinde de sadece yeşil reçeteli ilacı kullanmaktaydım.

XANAX olası yan etkileri:

 1. UYUŞUKLUK
 2. HAFİF SERSEMLİK
 3. BAŞ AĞRISI
 4. KAFA KARIŞIKLIĞI
 5. BOZULMUŞ KOORDİNASYON
 6. GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞMA DUYGUSU VEYA DUYARSIZLAŞMA
 7. OLAĞAN DIŞI RİSK ALMA DAVRANIŞLARI

Yukarıda belirtiğim XANAX (ALPRAZOLAM) propektüsünde belirtilen ve şahsımda belirtilere neden olan olası yan etkileridir.

Kullandığım ilaçların tesiriyle söz konusu eylemi gerçekleştirmiş; fakat bu husus mahkemece değerlendirilmemiştir.(Psikolojik Rahatsızlığım boyunca kullandığım ilaçlar ekte belirtilmiştir)

Belirttiğim Kleptomani, Çalmaya duyulan aşırı arzudur. Bir kleptoman genellikle, kolaylıkla satın alabileceği ya da pahalı olmayan şeyleri çalma eğilimindedir. Kleptomani daha çok erken yaşlarda duygusal sıkıntılardan kaynaklanmaktadır( X tarihinde evliliğimin bitmesi nedeniyle ilgili ilaçları kullandım)

Ruh sağlığı uzmanları da kleptomanin muhakemeyi etkileyen ilaçlardan olduğunu söylemektedir.

Yeşil reçeteli Belirttiğim ilgili ilaçları kullandığımda söz konusu durumu yaşadım. Muhakeme kabiliyetim azalmış, şahsıma isnat edilen hırsızlık suçunu işledim. Nitekim (4CD, 20.09.1985, 6908/6866) Yargıtay kararında ifade edildiği gibi  gerek sarhoşluğu ve gerek uyuşturucu maddeleri kullanmayı iptila derecesine vardırmak tedaviye muhtaç bir hastalıktır denmektedir.

 TCK md 32 – (1) Akıl hastalığı nedeniyle , işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede  azalmış olan kişiye, ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede de olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine yirmi beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden az olmamak kaydıyla indirilebilir.

Mahkum olunan  ceza, süresi aynı olmak koşuluyla , kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunur” denmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, kullandığım yeşil reçeteli ilaçların etkisiyle fiili işledim, söz konusu fiili işlediğim zaman şuurumu ve hareket serbestim tamamen ortadan kalkmıştır.

Defalarca belirtmeme rağmen de, ne soruşturma aşamasındaki ifadelerimde, ne de kovuşturma aşamasında mahkemedeki beyanlarıma itibar edilmemiş, Adli Sağlık Kurulu raporu aldırmak için hastaneye sevk edilmemiş, hakkımda eksik kararla hüküm kurulmuş, mağduriyetime sebep olunmuştur.

Hakkımda işlediğim fiil ile ilgili Adli Sağlık Kurulu raporu aldırılması, buna göre hüküm kurulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                               : 5237 S. K. m. 32, 51,142/2.bent, 62– 5271 S. K. m. 231/5

 

SONUÇ VE İSTEM                                     : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

 • Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğim sebep ve gerekçelerle lehime ortadan kaldırılmasına,

 • Hakkımda TCK ilgili maddelerinin tatbik edilerek Beraatime  karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

EKLER                                                        :

 • Eczane Kullanılan İlaç Listesini Gösterir Reçete
 • Durum Bildirir İlgili Hastaneden Alınan Sağlık Kurulu Raporu

                                                                         İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

      SANIK

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Savunması

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.