Müddetnameye İtiraz Dilekçe Örneği

Müddetnameye Nasıl İtiraz Edilir? Dilekçe Örneği

ADANA İNFAZ HAKİMLİĞİNE

İNFAZIN DURDURULMASI / KALDIRILMASI TALEPLİDİR

İTİRAZ KONUSU

MÜDDETNAME     : Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Numaralı

MÜDDETNAME

TEBLİĞ TARİHİ    : 03/04/2019

HÜKÜMLÜ              :

VEKİLİ                    : Adana İncekaş Hukuk Bürosu

KONU                       : Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Numaralı 2019/…. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ

AÇIKLAMALAR    :

1) Müvekkil, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan .. E. .. K. sayılı kararında Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık şuçundan 4 YIL HAPİS ve 1500 GÜN ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. İş bu karar 05/10/2018 tarihinde kesinleşmiştir.

2) Müvekkil, … Asliye Ceza Mahkemesi … E. … K. Kararında 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmıştır. İş bu karar 28/12/2017 tarihinde kesinleşmiştir. Ceza Kesinleştikten sonra müvekkil işbu cezayı 9 ay erteletmiştir. Erteleme kararı … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiştir.

3) Müvekkil hakkında verilen cezalar Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından içtima edilmiş ve cezalar toplanmıştır. Verilen bu içtima kararı müvekkile tebliğ edilmemiştir. Verilen toplama kararı gereği müvekkil hakkında 4 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası olarak belirlenmiştir. İşbu cezaların içtima kararı müvekkile tebliğ edilmemiş olup müvekkil adına Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen toplama kararına 29/03/2019 tarihinde İTİRAZ tarafımızca yapılmıştır. Sayın Mahkemece verilmiş olan toplama kararına itirazımız şuan için bir karara bağlanmamıştır.

4) Müvekkil 04/02/2019 tarihinde ilk olarak … T Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmeye başlamıştır. 07/03/2019 tarihinde ise kapalı cezaevinden açık cezaevine alınmıştır. Müvekkil hakkında ilk olarak hazırlanan müddetnameye göre 25/03/2019 tarihinde DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANARAK TAHLİYE EDİLMİŞTİR. Müvekkil tahliye edildikten 1 gün sonra ise tahliye işleminde YANLIŞLIK YAPILDIĞI, DENETİM SÜRESİNİN YANLIŞ HESAPLANDIĞI GEREKÇESİYLE kendisine telefon edilerek savcılığa çağrılmış ve doğruca … AÇIKCEZAEVİNE gönderilmiştir.

5) Akabinde müvekkile … Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/… ilamat numaralı müddetname hazırlanarak 03/04/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu müddetnamede şartla tahliye tarihi olarak 25/03/2021 olarak belirlenmiştir. İtiraz konusu müddetname Denetimli Serbestlik tarihi olarak ise 26/03/2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıca … İnfaz Hakimliği 26/032019 tarih ve 2019/..Es, 2019/… Kr. Sayılı kararı ile … İnfaz Hakimliği 22/03/2019 tarih ve 2019/…es,2019/.. kr, sayılı kararı ile verilen 25/03/2019 tarihinden itibaren Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle cezasının infazına kararının KALDIRILMASINA dair karar gereğince tanzim edilmiştir. İŞBU 03/04/2019 tarihinde müvekkile tebliğ edilen MÜDDETNAMEYE İTİRAZ ETMEKTEYİZ. ŞÖYLE Kİ;

6) Müvekkil hakkında farklı mahkemelerden, farklı cezalardan oluşan ve kesinleşme tarihleri farklı olan cezalar verilmiştir. … Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan olmak üzere 2 Ay 15 Gün olarak verilmiş, 28/12/2017 tarihinde kesinleşmiştir. Müvekkil bu kesinleşme karşısında savcılıktan erteleme talep etmiş ve 9 ay erteletmiştir. Müvekkil … Asliye Ceza Mahkemesinin kararını erteletmeseydi, her iki ceza toplanmayacak ve infaz süreleri farklı olacaktı. Söz konusu erteleme talebi Savcılık Makamınca uygun görülerek kabul edilmiştir. Yani müvekkil keyfi olarak erteleme talep etmemiş zorunlu koşullar nedeniyle erteleme talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkil … Asliye Ceza Mahkemesi kararını zorunlu olarak erteletmiştir. Zorunlu olarak ertelettiği bu karar yüzünden cezalar LEHE YORUM İLKESİ gözetilmeden toplanarak 1 yıldan fazla cezaevinde kalmak durumdadır. Eğer toplama kararı müvekkil LEHİNE YORUM İLKESİ GEREĞİNCE yapılsaydı ve cezanın ertelendiği hususu göz ardı edilmeden CEZALAR AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLSEYDİ müvekkil CEZAEVİNDE 1 YILDAN FAZLA KALMAYACAKTI. Şuan için müvekkilim mağdur durumdadır. Erteletme talebinde bulunduğu için de PİŞMANDIR. Kanunun tanıdığı hakkı kullanan müvekkilim fazladan 1 yıl cezaevinde kalmak zorundadır.

7) Müvekkil hakkında verilen Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 4 YIL HAPİS CEZASININ  suç tarihi yönünden 2 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. … Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASININ ise suç tarihi yönünden 1 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Fakat düzenlenen müddetname sebebiyle  müvekkil hakkında 4 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASININ 1 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK hükümleri uygulanacağından müvekkil ceza evinde haksız olarak 1 yıldan fazla kalmak zorundadır.

8) İtiraz konusu müddetname müvekkilin kanunun tanıdığı CEZALARIN ERTELEMESİ hakkını kullandığı 9 AY ERTELEME KARARINI dikkate almadan düzenlenmiştir.  Müvekkilim kanunun tanıdığı hakkı kullandığı için kısaca 9 ay erteleme kararı aldığı için cezaevinde 1 yıldan fazla kalmak zorundadır.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]9) İtiraz konusu müddetname hazırlanırken müvekkil hakkında verilen ERTELEME KARARI dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Müvekkilim kanunun tanıdığı ERTELEME KARARINI kullanarak ekonomik varlığına zarar vermek istememiştir. Fakat ne yazık ki daha kötüsü olmuş EKONOMİK VARLIĞINI SÜRDÜRME GAYRETİ KENDİSİNE 1 YILDAN FAZLA CEZAEVİNDE GEÇİRME olarak geri dönmüştür. Ekonomik olarak ödemelerini ve çalıştığı iş yerini kurtarma gayesi ÖZGÜRLÜĞÜNE MALOLMUŞTUR.[/ihc-hide-content]

10) … Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/… ilamat numaralı MÜDDETNAMEYE İTİRAZ ETME zorunluluğu doğmuştur. İşbu sebeple Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : TCK, CMK ve diğerleri ile yasal tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen ERTELEME KARARI ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen incelenecek nedenlerle;

1) Öncelikle müvekkil hakkında verilen 03/04/2019 tarihinde tebliğ edilen MÜDDETNAME GEREĞİ ÖNCELİKLE cezanın infazının kaldırılmasına veya durdurulmasına,

2)  … Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/… ilamat numaralı MÜDDETNAME kararına İTİRAZLARIMIZIN kabulüne karar verilmesini ve LEHE YORUM İLKESİ gereğince müvekkil hakkında 2 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK’in uygulanmasını ve yeni bir müddetname hazırlanmasını Saygılarımızla arz ve talep  ederiz. tarih

Müddetnameye İtiraz Eden

Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık – Avukat Saim İNCEKAŞ
av-saimincekas.com

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Ağır Ceza Mahkemesi Ara Kararına Karşı Beyan

ADANA 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: DURUŞMA GÜNÜ: BEYANDA BULUNAN SANIK: VEKİLİ: KONU: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: