Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av.

DAVALI                               :

 

KONU                                   :Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ……….. İli ………. İlçesi ……….Mahallesi …….. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespiti ile müdahalenin men’ine ve eski hale getirilmesi istemlidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkilim, …………. İli ……….. İlçesi ………Mahallesi …………Ada ………..parselde kayıtlı müşterek taşınmazda hisse sahibidir. Müvekkilime ait taşınmaz arsa mahiyetine sahiptir. Müvekkilime ait taşınmaz üzerine kötü niyetli olarak davalılara ait malzemelerin konulması nedeniyle müvekkilim kendisine ait olan taşınmazdan faydalanamamaktadır. Müvekkilimin ve diğer paydaşların “Mülkiyet Hakkı”na zarar vermektedir.

 

2-Bahse konu olan davalının müdahalesini sona erdirmesi hususunda müvekkilim davalı tarafa iyiniyetli olarak uyarılar yapılmasına karşın davalı tarafça müdahale sona erdirilmemiştir.

3-Türk Medeni Kanunu m.693/3 “Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir.” yine Türk Medeni Kanunu m.702/son “Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.” hükümleri gereği müvekkilim tek başına dava açma yetkisine sahiptir. Diğer paydaşlarla birlikte hareket etme zorunluluğu olmadığı için bu yönde yapılması muhtemel itirazların dikkate alınmaması gerekir. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2003/13090 KARAR : 2003/13274 numaralı kararında “Terekeye dahil bir taşınmaza elatmanın önlenmesi davası “terekedeki hakların korunması” kavramına dahil olduğundan mirasçılardan herhangi birisi veya birkaçı tarafından açılabilir.” ifadesi bu durumu açıkça ortaya koymuştur.

 

4- Yukarıda izah etmekte olduğumuz sebeplerden dolayı müvekkilimin, ……… İli ………..İlçesi ………..Mahallesi ………. Ada ………. parselde kayıtlı taşınmaz üzerine davalı tarafça haksız müdahalede bulunulması sebebiyle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK ilgili hükümleri ve yasal mevzuat

DELİLLER                          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık, her türlü yasal delil

                                              

 

SONUÇ VE İSTEM             :

1-Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ ile birlikte;

2-Müvekkilime ve diğer paydaşlara ait ………… İli ……….. İlçesi …………Mahallesi ……….Ada ……….parselde kayıtlı taşınmaza yapılan haksız müdahalenin tespitine, haksız müdahalenin men’ine, eski hale getirilmesine

3- Vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz.

      DAVACI VEKİLİ

                                                                                       Av. ………..

 

EKLER                     :

1-Vekâletname Sureti.

2- Tapu Sureti

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.