MTS Üzerinden Başlatılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Şub 14, 2020 | İcra Hukuku

MTS Üzerinden Başlatılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO                       :

İTİRAZ EDEN                    :

ALACAKLI                         :

D.KONUSU                      : Merkezi takip sistemi üzerinden hakkımda açılan hukuka                                                                                       aykırı ve haksız takibe itirazlarım içerir dilekçemdir.

 

AÇIKLAMALAR:

Hakkımda merkezi takip sistemi üzerinden ….. tarihinde …….. Esas sayılı dosya ile icra takibi başlatılmıştır. Hakkımda başlatılan bu takip hukuka aykırı ve haksız bir takip olup 7155 sayılı kanunun 7. maddesi gereği itirazımın kabulü ile takibin durdurulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Hakkımda açılan takibe dayanak olan belgeler X ve X tarihli üç adet faturadır.

Bu faturalar ise …….sözleşme hesap numaralı abonelik sözleşmesi çerçevesinde tahakkuk ettirilmiştir. Takibe konu olan abonelik sözleşmesi ise ……. ili …….İlçesinde …………mevkinde mukim olan ………. işletmesine aittir. Her ne kadar 2012-2017 tarihleri arasında ilgili işletmeyi işletmiş isem de takip konusu faturalar bu döneme ait olmadığı gibi takip konusu abonelik sözleşmesinin tarafı şahsım değildir. 2017 yılı sonrasında fatura ödemelerinin başka şahıslarca yapıldığı banka kayıtlarında açıkça görülecektir. İlgili abonelik sözleşmesinin tarafı olmaya yönelik herhangi bir irade beyanım da bulunmamaktadır. Abonelik sözleşmesinin tarafı olmadığım için sözleşmeden kaynaklı borçlardan sorumlu tutulmam hukuka aykırı olup takibin durdurulması gerekmektedir.

Abonelik sözleşmesine konu olan işletmeyi 2012-2017 yılları arasında ailecek işletmiş ve bu tarihler arasında tahakkuk eden tüm fatura bedelleri tarafımızca ödenmiştir. Takip konusu fatura bedelleri ise 2019 yılına aittir. Bu faturalama tarihlerinde abonelik sözleşmesinin konusu olan işletmenin işleteni olmadığım için fatura bedellerinden sorumlu tutulmam beklenemeyecektir. Bu sebeple hakkımda başlatılan icra takibi hukuka aykırı ve usulsuz olup takibin durdurulması gerekmektedir.

Bir an için ilgili sözleşmeye taraf ve borçtan sorumlu olduğum varsayılsa dahi alacaklının ilamsız takip başlatmadan önce tüketici hakem heyetine başvurması gerekmektedir. Yargıtay 13. HD. 2015/10571 Esas ve 2015/8738 Karar sayılı 18.03.2015 tarihli kararında bu durum “Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22.maddesi ile, davanın açıldığı tarihte ve karar tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70/2.maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yolu ile takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez.” şeklinde karar altına alınmıştır. İtiraz konusu uyuşmazlık bedeli ise 2019 yılı için geçerli başvuru sınırı olan 8.480,00 TL’nin altında olup alacaklı şirketin öncelikle tüketici hakem heyetine başvurması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan ilamsız takip başlatılması hukuka aykırı olup takibin durdurulması gerekmektedir.

Alacaklı tarafça başlatılan takipte değişen oranlarda gecikme faizi istenmiştir. Bu faiz takip tarihinde %19,20 olarak belirtilmiştir. Ancak takip konusu borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmadığı gibi tarafım da tacir değildir. Takip konusu abonelik sözleşmesine bir an için taraf olduğum varsayılsa dahi tüketici konumunda olacağım için istenen faiz miktarı fahiş bir oran olacaktır. Alacaklı tarafın takip konusu alacağı yasal faiz miktarı ile talep etmesi gerekir iken değişen oranlarda faiz talebi hukuka aykırıdır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere müvekkil hakkında Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılan 2019/91167 Esas sayılı icra takibi usul ve yasaya aykırı olup takibin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, TKHK, 7155 S. Kanun, ve sair diğer kanunlar, yargı içtihatları.

HUKUKİ DELİLLER    :

X numaralı abonelik sözleşmesi (Celbi talep olunur.)

Yargıtay 13. HD. 18.03.2015 T. 2015/10571 E. 2015/8738 K. Sayılı kararı

Tanık, bilirkişi, keşif ve ikamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer sebeplerle hakkımda Merkezi Takip Sistemi üzerinden 2019/…….. Esas sayılı dosya ile başlatılan hukuka aykırı icra takibine, borca, faize, faiz oranlarına ve tüm ferilerine itiraz eder, haksız takibin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                      İTİRAZ EDEN BORÇLU

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Cemil Nadir Özgün

    Iyi geceler.MTS üzerinden yürütülen takiplere itiraza ilişkin enfes degerlendirmenizi okudum.Elinize yüreğinize sağlık
    Hukukçu-İnşaat Mühendisi

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MTS Üzerinden Başlatılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.