Mobilya eşya kira fatura ve banka kredi ödemeleri sebebiyle nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Mobilya eşya kira fatura ve banka kredi ödemeleri sebebiyle nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davalı-davacı (kadın) dava dilekçesinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesi ile 20.000 TL maddi tazminat talep etmiş ise de, 21.8.2013 tarihli dilekçede, gerek evlilik birliğinin kurulması sırasında gerekse evlilik birliği sırasında yaptığı mobilya, eşya, kira, fatura ve banka kredi ödemeleri gibi masraflar nedeni ile X TL’den az olmamak üzere tazminat talep ettiğini belirtmiş ve tazminat talebinin dayanağını açıklamıştır.

Davalı-davacı (kadın)’ın tazminat isteği Türk Medeni Kanununun 174/1 kapsamında olmayıp Borçlar Kanunundan kaynaklanmaktadır. Nispi peşin harç tamamlattırılıp görev hususu da düşünülerek bir karar verilmesi gerekirken, davalı-davacının talebinin Türk Medeni Kanununun 174/1 kapsamında değerlendirilerek eşit kusur nedeni ile reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 13.11.2014, E. 2014/11461, K. 2014/22617)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: