Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi

Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : TMK. Madde 572 ve devamı uyarınca tenkis istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Mirasbırakan … , vefat etmeden önce … tarih ve … sayılı miras sözleşmesiyle, … ’yı davalı … ’ya vermiş; davalı … da mirastan feragat etmiştir.

2-Davalıya verilen … nın değeri … olup, mirasbırakanın tasarruf edebileceği miktarı aşmaktadır.

3- Davacı … , saklı payına tecavüz edilmiş olduğunu … tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır. Saklı paya ait miktarın tenkisi ile davacı … ’ya iadesine karar verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. Madde 572 ve devamı ve ilgili hukuki mevzuat.
DELİLLER : … .
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile mirasbırakanın … tarihli miras sözleşmesiyle davalıya devrettiği … nın değeri olan … .’nin tenkisi ile davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.