Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi

Eki 9, 2018 | DİLEKÇELER

Mirastan Vazgeçen Kişiye Karşı Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :  
DAVA KONUSU : TMK. Madde 572 ve devamı uyarınca tenkis istemidir. 
AÇIKLAMALAR : 1-Mirasbırakan … , vefat etmeden önce … tarih ve … sayılı miras sözleşmesiyle, … ’yı davalı … ’ya vermiş; davalı … da mirastan feragat etmiştir.

 

2-Davalıya verilen … nın değeri … olup, mirasbırakanın tasarruf edebileceği miktarı aşmaktadır.

3- Davacı … , saklı payına tecavüz edilmiş olduğunu … tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır. Saklı paya ait miktarın tenkisi ile davacı … ’ya iadesine karar verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. Madde 572 ve devamı ve ilgili hukuki mevzuat.
DELİLLER : … .
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

 

1-Davanın kabulü ile mirasbırakanın … tarihli miras sözleşmesiyle davalıya devrettiği … nın değeri olan … .’nin tenkisi ile davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 08/01/2018

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank