Mirastan Mal Kaçırma Dava Dilekçesi

Şub 17, 2019 | DİLEKÇELER

 ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

İSTANBUL ANADOLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                         : 

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

                                  

DAVALILAR                   :

                                           

                                                            

KONU                 : Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Müvekkilimiz, ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, 24/12/2016 tarihinde vefat etmiş olan kardeşi …’ın 4 mirasçısındandır.  

2- Muris, sağlığında “..” adresinde ikamet etmiştir. İkamet ettiği bu daire, müvekkil tarafından yaptırılmış olup; öncesinde tapuda müvekkil üzerine kayıtlı bulunmaktadır. Söz konusu daire müvekkil tarafından, 2003 yılında tekrar kendisine teslim etmeleri kaydıyla bir süre oturmaları için davalılar ve muris adına tapuda tescil edilmiştir. Ne var ki, yıllar geçmesine karşın davalılar ve muris gayrimenkulü müvekkilin üzerine tekrar geçirmemişlerdir.

3- Muris Ercan Arslan’ın vefat nedeni kanser hastalığı olup; vefat tarihinden 4 gün önce davalılar tarafından apar topar tapu müdürlüğüne götürülmüş, müvekkilin kanundan doğan saklı payını almasını önlemek maksadıyla tapuda satış göstererek söz konusu gayrimenkulü bağışlama yoluyla devretmiştir.

Davalılar tarafından söz konusu gayrimenkulün tescili, hasta murisin vücudunda hastalığı nedeniyle takılmış olan borular bulunurken gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Davalılar tarafından müvekkilin saklı payına el koyma saiki o denli önem taşımaktadır ki, hasta kardeşlerinin bu durumu dahi kendilerini alıkoymamaktadır.

4- Diğer mirasçı kardeş olan … ve oğlu olan …da belirtilen tüm durumlara şahit olup, bu bağlamda mahkemenizce dinlenmelerini talep ederiz.

Sayın mahkemenizce tanıklarımızın dinlenmesi halinde, belirttiğimiz durumların ispatı sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte, davalıların, söz konusu dairenin ücretini ödeyecek gelirleri dahi bulunmamaktadır. Gayrimenkulün satışından ileri gelen vergileri dahi, aldıkları borç paralarla ödedikleri, ailede herkes tarafından bilinmektedir.

Ayrıca, mahkemenizce murise ait hesap bilgilerinin celbiyle, murisin hesaplarına herhangi bir satış işleminden para geçişinin olmadığının görülmesiyle de belirttiğimiz durum kanıtlanmış olacaktır..

Tüm bunların mal kaçırma saiki ile olduğu murisin ve davalıların daha önceki işlemleri de düşünüldüğünde izahtan varestedir.  Söz konusu durum murisin ölümünden sonra müvekkilimiz tarafından öğrenilmiş olup, muvazaalı işlem ile müvekkillerimizin saklı paylarına tecavüz edilmiştir. Murisin mirasçıları ve terekenin durumuna ilişkin yapılacak araştırmada bu durum ortaya çıkacaktır.

Görünürdeki satış sözleşmesi tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tapulama Kanunu’nda öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, mezkur taşınmaza ilişkin olarak Miras bırakanın yaptığı temliki tasarruflardan, miras payı veya dokunulmaz payı zarar gören mirasçı olarak TBK’ya dayalı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil talebinde bulunulması zarureti hasıl olmuştur. Bu minvalde söz konusu taşımaza ilişkin olarak muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının iptali ile müvekkil adına payı oranında tapuya tesciline karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 560 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları, tapu kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile, 6100 sayılı Kanun’un 107. Maddesi hükmü gereğince, huzurdaki davada alacağa ilişkin halin vukuu halinde belirsiz alacak davası olarak ikame edilmiş olan işbu davanın gerekli Bilirkişi raporu temini ve hesaplamalar yapılması sonrasında alacağın tespiti halinde harcı ikmal edeceğimizi beyan eder,  

  • … adresinde mukim taşınmaz için muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının iptali ile müvekkil adına payı oranında tapuya tesciline,

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.