Mirastan Çıkarılmış Olmak Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir 2007/20848 E.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]Özet: Mirastan çıkarılmış olmak çıkarılan yasal mirasçının “mirasçılık belgesi” talep etmesine engel değildir. Kişi mirasçılık belgesini talep edebilir, mirasçılığın geçerli olup olmadığı terekenin bölüştürülmesi sırasında belirlenecektir.[/ihc-hide-content]

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Sami Can çocuklarının mirası kayıtsız şartsız reddettikleri sabittir.

Mirastan çıkarma ve yoksunluk sebepleri, ya da mirasın reddi veya mirastan feragat sözleşmesi hallerinin bulunması mirasçılık belgesi istemeye engel değildir. Çıkarma, yoksunluk, ret ve feragatın “hukuki sonuçlarının terekenin bölüştürülmesi sırasında gözetileceğine” işaret edilmek suretiyle ve bu durumlar yok sayılarak tüm mirasçılar ve miras paylarını gösterir biçimde hüküm tesis edilmesi gerekmektedir.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Mahkemece bu yön dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.02.2008 (Salı)

(Esas: 2007/20848 Karar: 2008/965 Tarih: 05.02.2008)

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Mirastan Çıkarma Sebebini Yararlananlar Kanıtlar Yargıtay 2013/13014 E.

Özet: Mirastan çıkarma sebebi, söz konusu ıskattan (mirastan çıkarma) yararlananlar tarafından ispatlanmalıdır. İspat yükü davalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: