Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mirasın Reddinin İptali İstemi Dava Dilekçesi Örneği

Mirasın Reddinin İptali İstemi Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Mirasın reddinin iptali istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Davalının murisi … tarihinde vefat etmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı)

Davalı, … Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile mirası reddetmiştir. (EK-2- Mirasın reddi kararı)

2-Davalı hakkında  …  tarihinde iflas kararı alınmıştır.

(EK-3- İflas kararı)

Davalı, … tarihinde de mirası reddetmiştir.

Mirası reddeden mirasçının kendisine miras yolu ile geçecek kıymetler dışında kişisel malvarlığı borçlarını ödemeye yetmemektedir.

İflasın açılmasıyla reddin iptalinin dava hakkı İflas İdaresine geçtiğinden, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 617 ve sair hukuki mevzuat.
DELİLLER : 1- Nüfus kaydı,

2- …  Mahkemesi tarafından verilen … sayılı mirasın reddi kararı,

3- … tarihli iflas kararı ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile, davalı mirasçı tarafından alınan … Mahkemesi’nin … sayılı mirasın reddi kararının iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat


ÖRNEK -2


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Mirasın reddinin iptali istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-…  tarihinde açılmış olan miras, mirasçı olan davalı tarafından red süresi içinde reddedilmiştir.

Davalının murisi … tarihinde vefat etmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı)

Davalı, … Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile mirası reddetmiştir. (EK-2- Mirasın reddi kararı)

2- Müvekkil, davalıdan … . alacaklı olup, bu alacağının tahsili talebi ile … sayılı  dosya ile icra takibi açmıştır.

(EK-3- İcra takip dosyası)

3- Mirası reddeden mirasçının kendisine miras yolu ile geçecek kıymetler dışında kişisel malvarlığı borçlarını ödemeye yetmemektedir.Bu durum, icra dosyası içeriği ile sabittir. Ayrıca, mevcut malvarlığının borçlarını karşılamaya yetmediğini bilerek, sırf alacaklılarına zarar vermek kastı ile mirası reddetmiştir.

4-Alacaklı olan davacı mirası reddeden mirasçıdan alacağına karşı güvence istemiş olmasına rağmen, böyle bir güvence de verilmemiştir.

Bu sebeple işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 617 ve sair hukuki mevzuat.
DELİLLER : 1-Nüfus kaydı,

2- …  Mahkemesi tarafından verilen … sayılı mirasın reddi kararı,

3-  …  sayılı icra takibi ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile, davalı mirasçı tarafından alınan … Mahkemesi’nin … sayılı mirasın reddi kararının iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 23 Ekim 2020 09:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.