Mirasın Reddinin İptali İstemi Dava Dilekçesi Örneği

Mirasın Reddinin İptali İstemi Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI:
DAVA KONUSU:Mirasın reddinin iptali istemidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Davalının murisi … tarihinde vefat etmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı)

Davalı, … Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile mirası reddetmiştir. (EK-2- Mirasın reddi kararı)

2-Davalı hakkında  …  tarihinde iflas kararı alınmıştır.

(EK-3- İflas kararı)

Davalı, … tarihinde de mirası reddetmiştir.

Mirası reddeden mirasçının kendisine miras yolu ile geçecek kıymetler dışında kişisel malvarlığı borçlarını ödemeye yetmemektedir.

İflasın açılmasıyla reddin iptalinin dava hakkı İflas İdaresine geçtiğinden, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 617 ve sair hukuki mevzuat.

 

DELİLLER:1- Nüfus kaydı,

2- …  Mahkemesi tarafından verilen … sayılı mirasın reddi kararı,

3- … tarihli iflas kararı ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile, davalı mirasçı tarafından alınan … Mahkemesi’nin … sayılı mirasın reddi kararının iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 


ÖRNEK -2


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Mirasın reddinin iptali istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1-…  tarihinde açılmış olan miras, mirasçı olan davalı tarafından red süresi içinde reddedilmiştir.

Davalının murisi … tarihinde vefat etmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı)

Davalı, … Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile mirası reddetmiştir. (EK-2- Mirasın reddi kararı)

2- Müvekkil, davalıdan … . alacaklı olup, bu alacağının tahsili talebi ile … sayılı  dosya ile icra takibi açmıştır.

(EK-3- İcra takip dosyası)

3- Mirası reddeden mirasçının kendisine miras yolu ile geçecek kıymetler dışında kişisel malvarlığı borçlarını ödemeye yetmemektedir.Bu durum, icra dosyası içeriği ile sabittir. Ayrıca, mevcut malvarlığının borçlarını karşılamaya yetmediğini bilerek, sırf alacaklılarına zarar vermek kastı ile mirası reddetmiştir.

4-Alacaklı olan davacı mirası reddeden mirasçıdan alacağına karşı güvence istemiş olmasına rağmen, böyle bir güvence de verilmemiştir.

Bu sebeple işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 617 ve sair hukuki mevzuat.

 

DELİLLER:1-Nüfus kaydı,

2- …  Mahkemesi tarafından verilen … sayılı mirasın reddi kararı,

3-  …  sayılı icra takibi ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile, davalı mirasçı tarafından alınan … Mahkemesi’nin … sayılı mirasın reddi kararının iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.