Mirasın Reddinde Kanunu Haklar Altsoya Sirayet Eder – Yargıtay Kararı

Eyl 2, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Mirasın Reddinde Kanunu Haklar Altsoya Sirayet Eder

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteğine ilişkindir. 

Davacı vekili; 1572 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemiştir.. 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davalılar Selim S. vekili ve Kayhan S. vekili temyiz etmiştir. 

TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. 

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmedi veya mi rasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. 

Mirasçılara gönderilecek davetiyede “belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur. 

Somut olaya gelince, 

Dava konusu 1572 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliki İbrahim H.’nin mirasçılarından Sezay Ş.’a ait İstanbul 10. Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/953E. – 766 K. sayılı mirasçılık belgesine göre davalılardan Kayhan S.’ın Sezay S.’ın mirasını reddetmiş olduğundan mirasın Tarkan S. ve Selim S.’a bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu husus ışığında davalılardan Kayhan S.’ın mirası reddetmesi nedeniyle miras payının alt soyuna kalacağı gözetilerek pay ve paydaşlar belirlenmek suretiyle elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 12.03.2018 tarihinde oybirliğiy le karar verildi. (Yargıtay 14. HD., Esas No: 2017/6011, Karar No: 2018/1841, Tarih: 12.03.2018). 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.