Mirası Red Dilekçesi Örneği -2018

Mirası Red Dilekçesi Örneği


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI:
DAVA KONUSU:Mirasın reddinin tescili talebidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1)Davacı’nın …  olan muris … , … tarihinde vefat etmiştir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2)Ölümü müteakip 3 ay içerisinde muris … ‘nın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 605 ve md. 609, HMK. ve sair mevzuat.

 

DELİLLER:1-Nüfus kaydı ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin muris … ‘nın mirasını reddetiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim.08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 


ÖRNEK -2


 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  BURSA

 

 

DAVACI                    :

                                              

KARŞI TARAF         :

DAVA KONUSU      : Mirasın reddinin tescili talebi hk.

 

AÇIKLAMALAR     :

 

                                   1.Eşim  14/07/2008  tarihinde  vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak; ben ve eski ………………. olma oğlu ……………….kalmıştır.

 

                                   2.Ölümü müteakip üç aylık süre içerisinde müteveffa …………………….  mirasını kayıtsız ve şartsız reddediyorum.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK.,HMUK,ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER               : Nüfus Kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle ……………….. mirasını reddettiğimin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .

 

 

                                                                                                          DAVACI

                                                                                                          .

EKLER           :

  1. Veraset İlamı
  2. Ölüm Kaydı

Örnek -3


SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE

                                                         ESKİŞEHİR

 

DAVACILAR : 1-…………………………………

                     2-……………………………………….

                    …………………………..

                  

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacılardan  ………………’ın annesi, …………… ve …….ın kızı …………………. 15/09/2010 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar  dışında mirasçısı yoktur.

2-) Murisin yüklü miktarda  borcu vardır.

3-) Muris ………….’a ait bildiğimiz kadarı ile herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Olsa da mevcut borçlarını kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.

4-) Bu nedenlerden dolayı biz davacılar ……………….’dan  kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Veraset İlamı tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  mirasın reddine ilişkin istemimizin kabul edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz.  … /11/2018

 

                                                                                     DAVACILAR

                          ……………………………


ÖRNEK -4


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                              GAZİANTEP

 

 

Davacı                                   :

 

Davalı                                    : HASIMSIZ                                                                                                

  1. Konusu : Medeni Kanunun 605 ve 606 maddelerine istinaden mirasın

                                             reddi talebinden ibarettir.

 

Olaylar                                  :

 

  • Eşim ……………………….. tarihinde vefat etmiştir.

 

  • Geriye mirasçıları olarak ben ve çocuklarım ………………. kalmıştır.

 

  • Çocuklarımız ………………………………18 yaşından küçüktür. Babalarının ölümüyle birlikte velayetleri kanun gereği bana geçmiştir.

 

  • Şu aşmada ben Medeni Kanunun tanımış olduğu 3 aylık süre zarfında miras bırakanımız Mustafa BALIKTUTAN’ın mirasını kayıtsız şartsız reddediyorum.

 

  • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: T.M.K. HMK.İlgili mevzuat

 

DELİLLER                   : Ölüm kaydı, Nüfus Kaydı, tanıklar ve her türlü delil

 

SONUÇ                       : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle miras bırakanım x’a ait mirası kayıtsız şartsız reddettiğimi tesciline karar verilmesini  dilerim.

 

                                                                                                                Davacı 

                                                                                                                                            

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.