Mirası Red Dilekçesi Örneği

Eki 19, 2018 | Miras Hukuku Avukatlığı

Mirası Red Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :  
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : Mirasın reddinin tescili talebidir. 

 

 

AÇIKLAMALAR : 1)Davacı’nın …  olan muris … , … tarihinde vefat etmiştir.

 

(EK-1- Nüfus kaydı)

2)Ölümü müteakip 3 ay içerisinde muris … ‘nın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 605 ve md. 609, HMK. ve sair mevzuat.

 

 

DELİLLER : 1-Nüfus kaydı ve sair her türlü yasal delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin muris … ‘nın mirasını reddetiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih
  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 


ÖRNEK -2


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

                                                                 ADANA

 

 

DAVACI                    :

                                              

KARŞI TARAF         :

DAVA KONUSU      : Mirasın reddinin tescili talebi hk.

 

AÇIKLAMALAR     :

1- Eşim  14/07/2008  tarihinde  vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak; ben ve eski ………………. olma oğlu ……………….kalmıştır.

2. Ölümü müteakip üç aylık süre içerisinde müteveffa …………………….  mirasını kayıtsız ve şartsız reddediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: MK.,HMUK,ve ilgili mevzuat

DELİLLER               : Nüfus Kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle X mirasını reddettiğimin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                          DAVACI

                                                                                                          .

EKLER           :

  1. Veraset İlamı
  2. Ölüm Kaydı

Örnek -3


SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE

                                                        ADANA

 

DAVACILAR :

 

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacılardan  .X’ın annesi, X’ın kızı X 15/09/2010 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar  dışında mirasçısı yoktur.

2-) Murisin yüklü miktarda  borcu vardır.

3-) Muris ………….’a ait bildiğimiz kadarı ile herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Olsa da mevcut borçlarını kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.

4-) Bu nedenlerden dolayı biz davacılar ……………….’dan  kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Veraset İlamı tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  mirasın reddine ilişkin istemimizin kabul edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz

. tarih

 

                                                                                     DAVACILAR

                        


ÖRNEK -4


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                              ADANA

 

Davacı :

 

Davalı : HASIMSIZ                                                                                               

Konusu : Medeni Kanunun 605 ve 606 maddelerine istinaden mirasın reddi talebinden ibarettir.

 

Olaylar:

  • Eşim X tarihinde vefat etmiştir.
  • Geriye mirasçıları olarak ben ve çocuklarım X kalmıştır.
  • Çocuklarımız X18 yaşından küçüktür. Babalarının ölümüyle birlikte velayetleri kanun gereği bana geçmiştir.
  • Şu aşmada ben Medeni Kanunun tanımış olduğu 3 aylık süre zarfında miras bırakanımız X’ın mirasını kayıtsız şartsız reddediyorum.
  • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: T.M.K. HMK.İlgili mevzuat

 

DELİLLER                   : Ölüm kaydı, Nüfus Kaydı, tanıklar ve her türlü delil

 

SONUÇ                       : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle miras bırakanım x’a ait mirası kayıtsız şartsız reddettiğimi tesciline karar verilmesini  dilerim.

 

                                                                                                              Davacı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.