Mirası Red Dilekçesi Örneği -2018

Mirası Red Dilekçesi Örneği


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI:
DAVA KONUSU:Mirasın reddinin tescili talebidir. 

 

AÇIKLAMALAR:1)Davacı’nın …  olan muris … , … tarihinde vefat etmiştir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2)Ölümü müteakip 3 ay içerisinde muris … ‘nın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 605 ve md. 609, HMK. ve sair mevzuat.

 

DELİLLER:1-Nüfus kaydı ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin muris … ‘nın mirasını reddetiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim.08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 


ÖRNEK -2


 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  BURSA

 

 

DAVACI                    :

                                              

KARŞI TARAF         :

DAVA KONUSU      : Mirasın reddinin tescili talebi hk.

 

AÇIKLAMALAR     :

 

                                   1.Eşim  14/07/2008  tarihinde  vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak; ben ve eski ………………. olma oğlu ……………….kalmıştır.

 

                                   2.Ölümü müteakip üç aylık süre içerisinde müteveffa …………………….  mirasını kayıtsız ve şartsız reddediyorum.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK.,HMUK,ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER               : Nüfus Kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle ……………….. mirasını reddettiğimin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .

 

 

                                                                                                          DAVACI

                                                                                                          .

EKLER           :

 1. Veraset İlamı
 2. Ölüm Kaydı

Örnek -3


SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE

                                                         ESKİŞEHİR

 

DAVACILAR : 1-…………………………………

                     2-……………………………………….

                    …………………………..

                  

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacılardan  ………………’ın annesi, …………… ve …….ın kızı …………………. 15/09/2010 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar  dışında mirasçısı yoktur.

2-) Murisin yüklü miktarda  borcu vardır.

3-) Muris ………….’a ait bildiğimiz kadarı ile herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Olsa da mevcut borçlarını kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.

4-) Bu nedenlerden dolayı biz davacılar ……………….’dan  kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Veraset İlamı tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  mirasın reddine ilişkin istemimizin kabul edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz.  … /11/2018

 

                                                                                     DAVACILAR

                          ……………………………


ÖRNEK -4


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                              GAZİANTEP

 

 

Davacı                                   :

 

Davalı                                    : HASIMSIZ                                                                                                

 1. Konusu : Medeni Kanunun 605 ve 606 maddelerine istinaden mirasın

                                             reddi talebinden ibarettir.

 

Olaylar                                  :

 

 • Eşim ……………………….. tarihinde vefat etmiştir.

 

 • Geriye mirasçıları olarak ben ve çocuklarım ………………. kalmıştır.

 

 • Çocuklarımız ………………………………18 yaşından küçüktür. Babalarının ölümüyle birlikte velayetleri kanun gereği bana geçmiştir.

 

 • Şu aşmada ben Medeni Kanunun tanımış olduğu 3 aylık süre zarfında miras bırakanımız Mustafa BALIKTUTAN’ın mirasını kayıtsız şartsız reddediyorum.

 

 • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: T.M.K. HMK.İlgili mevzuat

 

DELİLLER                   : Ölüm kaydı, Nüfus Kaydı, tanıklar ve her türlü delil

 

SONUÇ                       : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle miras bırakanım x’a ait mirası kayıtsız şartsız reddettiğimi tesciline karar verilmesini  dilerim.

 

                                                                                                                Davacı 

                                                                                                                                            

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.