Mirasçıların Diğer Mirasçıya Açacağı Dava Dilekçesi

Mirasçıların Diğer Mirasçıya Açacağı Dava Dilekçesi


 

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 

{$karsi_taraf_adresle

DAVA KONUSU:… . alacağın mirastan feragat eden mirasçı tarafından ödenmesi istemidir. 
AÇIKLAMALAR:1- Davacı müvekkil, davalının murisi olan … ‘dan alacaklı olup, mirasbırakan … tarihinde vefat etmiştir.

(EK-1- Nüfus kaydı) 

2- Davalı … , beklenen miras hakkından mirasbırakanın ölümünden önce bir ivaz karşılığında feragat etmiş ve … tarihinde feragat karşılığı olan ivazı almıştır. (EK-2- Feragat karşılığı verilen ivaz)

3- Mirasbırakanın alacaklısı olan davacı, alacağını terekeden ve mirasbırakanın diğer mirasçılarından alamamaktadır. Şöyle ki: … .

(EK-3- Vakanın dayanağı delil)

Bu sebeplerle … . alacağın mirastan bir ivaz karşılığı feragat eden mirasçıdan elde edilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:M.K md. 530 ve sair hukuki mevzuat.

 

DELİLLER:1- Nüfus kaydı,

2- Feragat karşılığı ivaz,

3- Vakanın dayanağı delil ve diğer her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1- Davanın kabulü ile, davalı olan mirastan ivaz karşılığı feragat edenin, geri vermekle yükümlü olduğu oranda mirasbırakanın … . borcundan sorumlu tutulmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.