Mirasçıların Diğer Mirasçıya Açacağı Dava Dilekçesi

Mirasçıların Diğer Mirasçıya Açacağı Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :

{$karsi_taraf_adresle

DAVA KONUSU : … . alacağın mirastan feragat eden mirasçı tarafından ödenmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, davalının murisi olan … ‘dan alacaklı olup, mirasbırakan … tarihinde vefat etmiştir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2- Davalı … , beklenen miras hakkından mirasbırakanın ölümünden önce bir ivaz karşılığında feragat etmiş ve … tarihinde feragat karşılığı olan ivazı almıştır. (EK-2- Feragat karşılığı verilen ivaz)

3- Mirasbırakanın alacaklısı olan davacı, alacağını terekeden ve mirasbırakanın diğer mirasçılarından alamamaktadır. Şöyle ki: … .

(EK-3- Vakanın dayanağı delil)

Bu sebeplerle … . alacağın mirastan bir ivaz karşılığı feragat eden mirasçıdan elde edilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : M.K md. 530 ve sair hukuki mevzuat.
DELİLLER : 1- Nüfus kaydı,

2- Feragat karşılığı ivaz,

3- Vakanın dayanağı delil ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1- Davanın kabulü ile, davalı olan mirastan ivaz karşılığı feragat edenin, geri vermekle yükümlü olduğu oranda mirasbırakanın … . borcundan sorumlu tutulmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.