Mirasçıları İntifadan Men İçin İhtarname

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN:

KARŞI TARAF:

KONUSU: Mirasçılar arasındaki intifadan men istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Adana İli, Seyhan İlçesi 12 parsel sayılı taşınmazlarda sizlerle birlikte elbirliği ile malik bulunmaktayım. Taşınmaz, tarafımıza ortak miras bırakandan miras yoluyla intikal etmiştir.

Bahse konu gayrimenkul, rızam hilafına tarafınızdan kullanılmaktadır. Yapılan sözlü uyarılara rağmen bu aşamaya kadar bu kullanım nedeniyle tarafıma herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi gayrimenkulün kullanımına da devam edilmiştir.

İş bu ihtarın tarafınıza tebliğini müteakip 10 gün içerisinde tarafımla irtibat kurarak geçmişe dönük birikmiş ecrimisil bedelini ödemeniz, yine söz konusu taşınmazı kullanmanızın devam edecek olması halinde tarafımla kira sözleşmesi akdetmeniz, aksi taktirde taşınmaza yönelik haksız müdahalenizin men-i ve ecrimisil alacağı talebiyle hakkınızda yasal yollara başvurulacağı hususunu tarafınıza ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde hıfzını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza tevdiini, saygıyla talep ederim.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Miras Hukuku Kategorileri

Mirasın PaylaşılmasıMirastan ÇıkarmaMuris Muvazaası(Mirastan Mal Kaçırma)Tereke-Tereke TespitVasiyetnameVeraset İlamı(Mirasçılık Belgesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: