Mirasçı Tek Başına Murisin Vekiline Dava Açamaz

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: İştirak durumu sona ermedikçe, bir mirasçı, yalnız başına miras bırakanın vekili üzerinde kalan paradan pay isteyemez.

Vekâletname ile davacının murisinin, davalıyı vekil tayin ettiği, bu vekâletnameye dayanarak davalının İş Bankasının Taksim Şubesinden 34.200 lira para çektiği, bundan 3 ay kadar sonra murisin öldüğü ileri sürülerek hissesine isabet eden paranın tahsili istenmiştir.

Dava, hukukî nitelikçe Borçlar Kanununun 392. madde hükmüne dayanan hesap isteme ve vekilin zimmetinde kalan paranın, pay oranında tahsili istemine dayanmaktadır. Davalı, murisin vekilidir. Bu dava murisin halefi sıfatıyla paydaşlardan biri olan davacı tarafından açılmıştır. Murise davacıdan başka mirasçı olan da mevcuttur.

İştirak halindeki mülkiyette ve bunun bir türü olan miras şirketinde, şeriklerin yani mirasçıların, payları belirlenmemiş bulunduğundan her paydaşın iştirake konu teşkil eden haklar ve borçlar üzerindeki payları, hakların ve borçların tamamına saridir ve şeriklerin payları gayri muayyen olduğundan, onlardan hiçbiri kendi paylarına mahsus olmak üzere herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Özellikle, hukukî tasarruflar ve bu arada hukukî bir tasarruf niteliğinde olan dava açmak, ancak bütün paydaşların ittifakı ile mümkündür.

Davada, davacı miras şirketinin tümüne şamil olmak üzere değil sadece kendi payına ilişkin olarak talepte bulunmuştur.

Yukarıda belirtildiği gibi şayi cüzde tasarruf mümkün olmadığına ve davacı yalnız kendi payına hasren dava açtığına göre, bu davanın diğer paydaşların muvafakatları alınmak veya terekeye mümessil tayini yoluyla rü’yetine imkân yoktur. O halde Medenî Kanunun 630 ve 581. maddeleri muvacehesinde mesmu olmayan bu davanın reddine hüküm verilmek üzere kararın BOZULMASINA karar verildi (Y. 4. HD. 22.3.1974 T. 1972/16298 E. 1433 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.