Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir?

Ağu 15, 2020 | Miras Hukuku Avukatlığı

Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir?

Bu gibi bir durumda mirasbırakanın tapu kaydında gözüken kişi ile aynı kişi olduğunun tespit edilmesi istenir. Hemen sonrasında ise duruma göre tapu iptali ve tescil davası açmanız gerekir.

 💡 Bu konuda yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, 138 ve 139 parsellerin paydaşı olan ‘…’’ kaydının mirasbırakanı olan ‘’…’’ olarak düzeltilmesini istemiş, aşamada tapu kaydındaki … ile … 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/360 Esas, 2012/883 Karar sayılı veraset ilamındaki …’nın aynı kişiler olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar Dairece “…hakkında tapu kaydının düzeltilmesi istenen ve eski harflerle düzenlendiği anlaşılan 139 no’lu parselin kadastro tespit tutanakları,kaydı düzeltilmek istenen kişi ile davacı arasındaki mirasçılık ilişkisini gösteren nüfus kayıtları ve davacının murisi olan …’nın nüfus kaydı getirtilmemiştir. Hâl böyle olunca hakkında düzeltme kararı istenen 139 no’lu parselin eski Türkçe olduğu anlaşılan kadastro tutanak suretinin getirtilmesi, yeni harflere tercüme ettirilmesi varsa dayanak kayıtlarının ve tüm tedavül kayıtlarıyla tapu kaydının getirtilmesi, davacının mirasbırakanı olan …’nın nüfus aile kaydının nüfus müdürlüğünden getirtilmesi ile toplanan ve toplacak delillere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Öte yandan tapu kaydının tesisi tarihi itibariyle soyadı bulunmadığından, mahkemece soyadı belirtilir şekilde düzeltme kararı verilmesi de doğru değildir. Soyadı bulunmadığına göre toplanan ve toplanacak delillere göre tapu kaydındaki kişi ile davacının mirasbırakanın kişinin aynı kişi olduğunun tespiti ile yetinilmelidir..” gerekçesi ile bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda ispat edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13. maddesinin j. Bendi gereğince davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, 02/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAYBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2019/2564 Karar : 2019/4290 Tarih : 02.07.2019 MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TESPİT)

 💡 Bir diğer yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakan … kızı …’ın nüfus kaydı olmadığını, 1924 doğumlu olduğunu ve 2006 yılında öldüğünü ileri sürüp 19 ve 208 parsel sayılı taşınmazlarda kayden malik görünen … kızı … ile … Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan 2013/421 Esas sayılı veraset ilamındaki …ın aynı kişi olduğunun tespitini istemiştir.

Davalı, taşınmazın bulunduğu mahalde kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, görevsizliğe ilişkin verilen 09.01.2015 tarihli karar Yargıtay 20. Hukuk Daresince; “… 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 28.03.2013 tarihinde açılan dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olmayıp, tapuda kayıt maliki olarak görünen ” … kızı …” ile … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/ 421 Esas ve 422 Karar sayılı veraset ilamındaki mirasbırakan ” … kızı …’ın” aynı kişi olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Tapu kayıt maliki ile davacının mirasbırakanın aynı kişi olmadığı tespit edildiği takdirde dahi dava kendiliğinden tapu iptali ve tescile dönüşmeyecektir. İstem bu haliyle çekişmesiz yargı işi niteliğinde olduğundan Şanlıurfa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir…” gerekçesiyle yargı yeri belirlenmiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının murisi ile kayıt malikinin aynı kişi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13. maddesinin j. Bendi gereğince davalıdan harç alınmasına yer olmadığına 20/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2019/2254 Karar : 2019/4000
Tarih : 20.06.2019 MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: TAPU KAYDINDA DÜZELTİM – TESPİT)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.