Mirasbırakan Kişiye Ne Denir?

Mirasbırakan Kişiye Ne Denir?

Mirasbırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir.

Mirasbırakan terimi yerine, “müteveffa”, “muris” veya “vefat eden kimse”, “vasiyetçi” terimlerinin kullanıldığı gözlenmektedir.

Yaş, cinsiyet ve servet durumu ile ilgili olmaksızın her kişi hukuki bakımdan mirasbırakan sayılır.

Mirasbırakan gerçek kişidir. Tüzel kişiler mirasçı olabildikleri halde, mirasbırakan olamazlar. Tüzel kişilerin sona ermesi halinde bunların malvarlıklarının geleceği Miras Hukuku kurallarına tabi olmayıp, bu hususta getirilmiş bulunan özel düzenlemelere tabidir (TMK. m. 52 vd.; TTK.m. 206 vd., 267, 434 vd., 489, 552).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir