Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mirasbırakan 01.01.2002 tarihinden önce ölmüşse TMK m. 194 hükmü uygulanamaz- Yargıtay Kararı

Mirasbırakan 01.01.2002 tarihinden önce ölmüşse TMK m. 194 hükmü uygulanamaz

Tarafların mirasbırakanı 10.04.1989 tarihinde ölmüştür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun aile konutu ile ilgili 194.maddesi 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mirasbırakan 01.01.2002 tarihinden önce öldüğüne göre burada Medeni Kanununun 194.maddesinin uygulanmayacağı nazara alınmadan davacı kadın ile mirasbırakanın birlikte oturdukları konutun aile konutu olarak tespiti doğru değil ise de; bu husus davalılar tarafından temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edinilmekle yetinilmiştir.(Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/19473, K. 2011/9220.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 14:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.