Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Araştırılır? Mirasın(Terekenin) Tespiti Davası

Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Tespit Edilir?

Öncelikle bu yazıyı okuyorsanız bir yakınınızı kaybetmiş olmanız nedeniyle başsağlığı dileriz. Vefat eden kişinin acısı unutulduktan sonra ortaya geriye kalan mirasların tespit edilmesi ve paylaşılması gündemi çıkmaktadır. Kalan mirasın yani hukuki ismi ile terekenin paylaşılabilmesi için öncelikle kişinin sağlığında sahip olduğu tüm malların tespit edilmesi, hileli bir şekilde mirasçılardan mal kaçırılıp kaçırılmadığının belirlenmesi kritik derecede önem arz etmektedir.

Vefat eden bir kişi ardında hiç bilinmeyen ve tahmin dahi edilemeyecek malvarlığı bırakabilmektedir. Meslek hayatımda gerçekten bu tür vakıalara şahit oldum. Sözgelimi diyeceğim odur ki vefat eden kişi ile kişinin sağlığında çok sıkı bir iletişiminiz yok ise vefat eden kişinin malvarlığını araştırmanızda fayda vardır.

Vefat eden kişinin mirası taşınır ve taşınmaz mallardan oluşur. Taşınmaz malların tespiti genellikle daha kolaydır. Tapu dairesinden mirasçıların sorgulatma imkanı vardır. Peki ya taşınmaz mallar ne durumdadır? Taşınmaz mallar belki de önemli bir ziynet eşyası mirasçı olmayan 3. bir kişinin elindedir veyahut bir banka hesabında önemli bir miktar likit para bulunmaktadır. Bu gibi durumları nasıl tespit edebiliriz?

Bu gibi durumlarda yani vefat eden kişinin mirasının tespiti amaçlanan anlarda mirasın/terekenin tespiti davası açılmasını öneriyoruz. Terekenin tespiti davası ile bizzat devlet eliyle yani yetkili bir şekilde tüm kurumlar nezdinde araştırma yetkisine sahip olursunuz. Bu süreci bir avukat ile ilerletmenizde fayda vardır, yapılacak araştırma uzmanlık gerektirir. Örneğin ismi dahi duyulmamış bir dernekte/vakıfta dahi malvarlığına rastlanabilmektedir.

Mirasın tespiti

Mirasın/Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin tespiti vefat eden kişinin geriye bıraktığı taşınır veya taşınmaz malların tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Terekenin yani mirasın tespitini mirasçılardan birisinin istemesi yeterli olacaktır. Terekenin tespiti davası Sulh Hukuk Mahkemesi’nden istenir.

Terekenin tespiti ile mirasçılar kalan malların korunmasını sağlayabilecektir. Örneğin bankadaki paranın zamanaşımına uğraması veya taşınır bir malın 3. kişiler elinde bulundurulması gibi durumların tespiti sağlanır ve bu sayede mirasçılar belki de haberleri dahi olmadıkları bir ekonomik kazanç sağlarlar.

Ölen kişinin mirasının tespit edilmesi ve korunması Türk Medeni Kanununda tanımlanmıştır. Belirtmek gerekir ki miras mallarının yani terekenin korunması esnasında Devlet tarafından yapılacak harcamalar daha sonra terekeden mahsup edilecektir.

Terekenin tespiti davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır ve mirasbırakan kişinin son yerleşim yeri yetkili mahkemedir.

Mirasın/Terekenin Tespiti Davası Açmalı Mıyım?

Vefat eden kişi ile yakın bir iletişiminiz yok ise -sağlığında yaptığı her işlemden haberiniz olacak derecede- mirasın tespit edilmesi için kolları sıvamanızı öneririm. Yapılacak derinlemesine araştırma sonucunda aklınızın ucundan dahi geçmeyen kurumlarda miras bırakanın malvarlığı tespit edilebilmektedir.

Terekenin tespiti davası aynı zamanda bir mirasçıyı diğer mirasçılara karşı korumaya almayı amaçlar. Örneğin siz bir diğer mirasçının borca batık bir halde olduğunuz öğrendiniz. Borca batık bu mirasçı yüzünden kendi miras payınıza zarar gelmesini de istemiyorsunuz; bu durumda terekenin tespiti davası açarak kalan mirasın tüm sınırlarının çizilmesini ve herkesin hakkı kadar olan payı üzerinde tasarruf yapabilmesini sağlamış olacaksınız.

Şunu da belirtmekte fayda vardır; terekenin tespitini sadece bir mirasçının açması yeterlidir. Bu mirasçının açacağı davada tüm mirasçılara yönelik bir koruma sağlanacaktır.

Terekenin(mirasın) tespiti davasının açılmasındaki amaç şudur: terekeye konu taşınır-taşınmaz mal varlığının tespit edilmesidir. Miras olarak kalan taşınır ve taşınmaz malların tespit edilmesi çok önemlidir. Zira her bir mirasçı bu oranda kendi paylarında bir artış sağlayacaktır.

mirasın-terekenin tespiti süreci

Mirasın/Terekenin Tespit Süreci Nasıl İlerler?

  1. Miras bırakan kişinin(muris) taşınır ve taşınmaz malvarlığı bilgileri devletin yetkili kurumlarından talep edilir. Tüm banka hesapları incelenir, taşınır-taşınmaz malvarlıkları soruşturulur. Burada mirasçıların da iddiası önemlidir.
  2. Miras bırakanın var ise borçları tespit edilir. Bu borçlar vergi borcu, özel kurum borcu, kişi borcu vs. olabilmektedir.

Bu aşamalar neticesinde terekenin/mirasın toplam değeri belirlenir. Aktifler/malvarlığı ve pasifler/borçlar mahsup edilerek ortaya ne gibi bir değer çıktığı tespit edilir.

Mirasın/Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Vefat eden kişinin malvarlığının belirlenmesi, kalan taşınır ve taşınmaz malların tespit edilmesi için açılan terekenin tespiti davası mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 4-6 ay sürmektedir. Tabi kalan mirasın büyüklüğüne göre de bu sürenin uzayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Tahmin edileceği üzere miras konusu ne kadar büyükse tespit edilmesi gereken fazlaca detaylar da ortaya çıkacaktır.

Vefat Eden Kişiden Borç Kalması Mümkün Mü?

Mirasçılar, vefat eden miras bırakan kişinin hem malvarlığından hem de borçlarından sorumlu hale gelir. Eğer ki mirasın reddi yapılmamış ise miras bırakanın sağlığında yaptığı borç mirasçılara geçer.

Miras bırakanın borcundan mirasçılar bir bütün olarak yani müteselsilen sorumludurlar. Mirasçılardan birisi tüm borcu ödeyip diğer mirasçılara rücu edebilir yani borç olarak ödediği fazlalık ücreti talep edebilir.

Mirasın Tespitini Bir Avukat Aracılığı ile Yapmalı Mıyım?

Bir avukat olarak bu soruya vereceğim cevabın belli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak miras hukuku zamanaşımı, usul ve prosedürlerin büyük rol oynadığı bir alandır. Tüm bu süreci avukat ile yürütmeniz size külfetten çok kazanç sağlayacaktır.

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir