3. Kişi Konumunda Olan Alacaklıların Açacağı Tenkis Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tenkis İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalılardan olan alacağı için elinde ‘ödemeden aciz belgesi’ bulunmaktadır.

2-) Borçlu davalının murisi …’in ölümü ile davalıya miras kalmıştır. Ayrıca muris ölmeden önce yaptığı …/…/… tarihli vasiyetnamesi ile diğer davalı …’ye tapunun … Ada, … Parsel numarasında kayıtlı taşınmazı vasiyet etmiştir. Ancak bu taşınmazın değeri … TL. olup, murisin tasarruf oranını aşmaktadır.

3-) Borçlu davalı, bu vasiyetnamenin iptali için dava açmak üzere ihtar edilmesine rağmen tenkis davasını açmamaktadır.

4-) Bu nedenle, tenkis davasının açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 562 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Ödemeden aciz belgesi, veraset ilamı, tapu kaydı, vasiyetname, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle vasiyetnamenin, saklı paya tecavüz eden … TL.’lik kısmının tenkisine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir