Mirasın Hükmen Reddi Temyiz Dilekçesi

( TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR.)

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 SUNULMAK ÜZERE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:                                                      

TEMYİZ EDEN (DAVALI):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (DAVACI):

VEKİLİ:

KONU: … Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarih ve … sayılı kararının temyizi talebidir.

AÇIKLAMALAR: Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen karar hukuka ve mevzuata aykırı olup, temyizen incelenerek bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Davacıların murisi …’nin  müvekkil kuruma … şirketindeki ortaklığından dolayı olan SGK prim borçlarından dolayı kendilerinin sorumlu tutulmaması adına müteveffa …’nin mirasının hükmen reddi istemiyle açılan davada  mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesinde belirttiği gibi müteveffa …’nin müvekkil kuruma … şirketindeki ortaklığından dolayı borçları bulunmaktadır ve bu borçlardan davacıların yasal mirasçısı olması hasebiyle sorumluluğu bulunmaktadır.

Müteveffa …’nin terekesinin borca batık olup olmadığı terekenin aktif ve pasifinin tamamen bilinmesi ile mümkün olacaktır. Miras bırakanın taşınır ve taşınmaz mallarının ölüm günündeki değerlerini, başka bir ifadeyle ölüm günü itibariyle terekenin aktifinin belirlenmesi ve borç miktarına göre borçlarını karşılamaya yeter miktarda olup olmadığının objektif olarak tespiti gerekmektedir.

Aynı zamanda sayın mahkemece ödemeden aciz bir miras bırakanın, mirasının reddeden mirasçıların, murisin alacaklılarına karşı miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü oldukları değer ölçüsünde sorumludur hükmü doğrultusunda davacıların murisinin ölümünden önceki 5 yıl içinde mirastan almış olduğu gayrimenkul, menkul ve nakit para aktarımı olup olmadığının ve miras bırakanın ölümünden sonra davacıların miras bırakanın mirasını kabul anlamına gelen davranışının bulunup bulunmadığının tespiti de gerekecektir.

Bu nedenle usul ve yasaya aykırı mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlarda dikkate alınarak belirtilen mahkeme kararının  bozulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Kurum Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir