Mirası Red Dilekçesi Örneği

Mirası Red Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :  
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : Mirasın reddinin tescili talebidir. 

 

 

AÇIKLAMALAR : 1)Davacı’nın …  olan muris … , … tarihinde vefat etmiştir.

 

(EK-1- Nüfus kaydı)

2)Ölümü müteakip 3 ay içerisinde muris … ‘nın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 605 ve md. 609, HMK. ve sair mevzuat.

 

 

DELİLLER : 1-Nüfus kaydı ve sair her türlü yasal delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin muris … ‘nın mirasını reddetiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih
  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 


ÖRNEK -2


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

                                                                 ADANA

 

 

DAVACI                    :

                                              

KARŞI TARAF         :

DAVA KONUSU      : Mirasın reddinin tescili talebi hk.

 

AÇIKLAMALAR     :

1- Eşim  14/07/2008  tarihinde  vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak; ben ve eski ………………. olma oğlu ……………….kalmıştır.

2. Ölümü müteakip üç aylık süre içerisinde müteveffa …………………….  mirasını kayıtsız ve şartsız reddediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: MK.,HMUK,ve ilgili mevzuat

DELİLLER               : Nüfus Kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle X mirasını reddettiğimin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                          DAVACI

                                                                                                          .

EKLER           :

  1. Veraset İlamı
  2. Ölüm Kaydı

Örnek -3


SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE

                                                        ADANA

 

DAVACILAR :

 

DAVALI :Hasımsız.

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacılardan  .X’ın annesi, X’ın kızı X 15/09/2010 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar  dışında mirasçısı yoktur.

2-) Murisin yüklü miktarda  borcu vardır.

3-) Muris ………….’a ait bildiğimiz kadarı ile herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Olsa da mevcut borçlarını kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.

4-) Bu nedenlerden dolayı biz davacılar ……………….’dan  kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Veraset İlamı tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  mirasın reddine ilişkin istemimizin kabul edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz

. tarih

 

                                                                                     DAVACILAR

                        


ÖRNEK -4


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                              ADANA

 

Davacı :

 

Davalı : HASIMSIZ                                                                                               

Konusu : Medeni Kanunun 605 ve 606 maddelerine istinaden mirasın reddi talebinden ibarettir.

 

Olaylar:

  • Eşim X tarihinde vefat etmiştir.
  • Geriye mirasçıları olarak ben ve çocuklarım X kalmıştır.
  • Çocuklarımız X18 yaşından küçüktür. Babalarının ölümüyle birlikte velayetleri kanun gereği bana geçmiştir.
  • Şu aşmada ben Medeni Kanunun tanımış olduğu 3 aylık süre zarfında miras bırakanımız X’ın mirasını kayıtsız şartsız reddediyorum.
  • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: T.M.K. HMK.İlgili mevzuat

DELİLLER                   : Ölüm kaydı, Nüfus Kaydı, tanıklar ve her türlü delil

SONUÇ                       : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle miras bırakanım x’a ait mirası kayıtsız şartsız reddettiğimi tesciline karar verilmesini  dilerim.

 

                                                                                                              Davacı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir