Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği

Haz 30, 2019 | Miras Paylaşma

Miras Paylaşma Sözleşmesi(Diğer Adıyla Miras Taksim Sözleşmesi) Nasıl Hazırlanır?

Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların arasındaki uyuşmazlıklara çözüm getiren bir sözleşmedir. Tarafların kendi iradeleriyle ortaklığın giderilmesi söz konusudur. Adana İncekaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatlarımızca hazırlanan miras taksim sözleşmeleri aşağıdaki gibidir.

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ -1-

TARAFLAR:

İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris … …’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … …; … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … ve … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris … …’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

 

1 – … ili, … ilçesi, … köyü … mevkiinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … ile … … adına %50 hisselerle tapuya tescil edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı müstakil ev niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … adına tam hisseyle tescil edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı işyeri niteliğindeki taşınmaz %30’u … …, %50’si … … ve %20’si … …’ye ait olmak üzere tescil edilecektir.

 

4- Muris adına trafik sicilinde kayıtlı … … … plakalı … marka … model binek otomobil taraflardan … … adına tescil edilecektir.

SONUÇ:

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, sözkonusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı                             Adı Soyadı                                        Adı Soyadı    

İmza                                       İmza                                                   İmza

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ -2-

PROTOKOLDÜR  SÖZLEŞME ve FERAGAT BEYANI

İş bu sözleşmenin tarafları …………………. olup taraflar aralarında aşağıdaki  şekil ve şartlarla bir anlaşmışlardır.  Şöyle ki:

Taraflar müteveffa’un mirasçılarıdır.  

Taraflar müteveffa’un mirasını kendi aralarınca taksim etmişlerdir. Bu taksime göre Mahallesi Yalı Yolu Kale arkası mevkii  parsel 4/124 arsa paylı B Blok . bağımsız nolu mesken daire, zaten tapusu 2012 yılından bu yana kendisinde olan kalacaktır. Taraflar bu dairedeki yüm hak ve dava haklarından feragat etmişlerdir. Tapu kaydı murisin üzerine ve diğer mirasçıların üzerine olsun farketmeksizin Sinan Koç da diğer taşınmazlardan hiç  hak talep etmeyecektir.    

İş bu sözleşme 3 maddeden müteşekkil  olup taraflar  karşılıklı okumuş  amaçlarına uygun olduğu teati edilmiş ve karşılıklı imzalanmış her bir tarafa birer nüsha verilmiştir. tarih

Taraf-Taraf 

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

A)GENEL HUSUS:

İşbu miras taksim sözleşmesi, ……. mirsçıları…….,bir araya gelerek özgür iradeleri ile düzenlenmiş olup, bilahere yapılacak Resmi Sözleşmenin müstenidatı olduğunu beyan, kabul, taahhüt ve imzalarıyla tevsik ederler:

B)MİRASÇILAR:

Mirasçılık Belgelerinde de anlaşılacağı üzere,

A-…… 13/06/1987 tarihinde vefatıyla geriye mirasçı olarak;
1-Oğlu

2-Torunu

3-, kalmıştır.

B- Muris …….28/04/2018 tarihinde vefatıyla geriye mirasçı olarak;

1-Oğlu

2-Torunu,      

C)TEREKE:

Muris …. terekesinde;İstanbul İli, KADIKÖY İlçesi, Bostancı Mh  ada ; 1… pafta, 5 parsel 16 nolu bağımsız bölümde kayıtlı) taşınmazı bırakmıştır. Muris….,  terekesinde;İstanbul İli,Şişli İlçesi,Şişli Mh.  ..ada ; ..pafta, 4 parsel 7 nolu bağımsız bölümde taşınmazı bırakmıştır.

D)TAKSİM:

Mirasçılar, işbu terekenin taşınır ve taşınmaz mallarını aşağıdaki şekilde paylaşımına/ taksimine gitmişlerdir:

1- Muris ….terekesinde bulunan ;İstanbul İli, KADIKÖY İlçesi, …nolu bağımsız bölümde kayıtlı Taşınmaz mirasçılar üzerine intikal işlemi yapıldıktan sonra,mirasçılardan .xxxxx işbu gayrimenkulde bulunan miras hisselerini …..tapudan devredecek/tescilini sağlayacaktır.

2- Muris…..,  terekesinde bulunan ;İstanbul İli,Şişli İlçesi,Şişli Mh.  …..nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmzın mirasçılar üzerine intikal işlemi yapıldıktan sonra,mirasçılardan…….., işbu gayrimenkulde bulunan miras hisselerini …K’a  tapudan devredecek/tescilini sağlayacaktır.

E)SAİR HUSUSLAR:

Mirasçılar yukarıda belirtilen şekil ve hususlarda anlaşma yapmış olup,işbu miras taksim sözleşmesinin bilahere yapılacak resmi sözleşmenin müstenidatı olduğunu, taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması veya mücbir sebepler hariç, sözleşme ile üstlendiği edimleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde karşı tarafa ….-TL tazminat ödeyeceğini,  işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren  beyan, taahhüt ve imzalarıyla tevsik ederler.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.