Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris … …’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … …; … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … ve … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris … …’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

 

1 – … ili, … ilçesi, … köyü … mevkiinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … ile … … adına %50 hisselerle tapuya tescil edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı müstakil ev niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … adına tam hisseyle tescil edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı işyeri niteliğindeki taşınmaz %30’u … …, %50’si … … ve %20’si … …’ye ait olmak üzere tescil edilecektir.

 

4- Muris adına trafik sicilinde kayıtlı … … … plakalı … marka … model binek otomobil taraflardan … … adına tescil edilecektir.

SONUÇ:

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, sözkonusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı                             Adı Soyadı                                        Adı Soyadı    

İmza                                       İmza                                                   İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.