Bir Sayfa Seçin

Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris … …’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … …; … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … ve … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris … …’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

 

1 – … ili, … ilçesi, … köyü … mevkiinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … ile … … adına %50 hisselerle tapuya tescil edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı müstakil ev niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … adına tam hisseyle tescil edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı işyeri niteliğindeki taşınmaz %30’u … …, %50’si … … ve %20’si … …’ye ait olmak üzere tescil edilecektir.

 

4- Muris adına trafik sicilinde kayıtlı … … … plakalı … marka … model binek otomobil taraflardan … … adına tescil edilecektir.

SONUÇ:

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, sözkonusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı                             Adı Soyadı                                        Adı Soyadı    

İmza                                       İmza                                                   İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

5 1 oy
Makale Puanı

Haz 30, 2019 | Miras Paylaşma | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız