Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği

Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği

ADANA

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

SEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: X tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

Alacaklı X  vekili Av X’a  X  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan X’ün ,babası (X oğlu)X’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine X tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu X’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.tarih

Eki: X’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir. 

                                                                                                                   1.İCRA MÜDÜRÜ

 

T.C.

ADANA

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

SEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: X tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

Alacaklı X vekili Av X’a  X  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan X’ün ,babası (X oğlu)X’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine X tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu X’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.tarih

Eki:X’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir.                              

                                                 1.İCRA MÜDÜRÜ

T.C.

ADANA 

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

Alacaklı vekili geldi. Borçlu X’e babası(Mehmet oğlu) X’dan kalan gayrimenkullerde mirasçılar tarafından müşterek mülkiyet tesis edilip edilmediğinin tapu sicil Müdürlüğünden sorulmasını ayrıca gayrimenkullerin çap örneğinin de Kadastro müdürlüğünden istenilmesini talep ederim.dedi.beyanı Okundu.İmzası alındı. tarih

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 5 Eylül 2020 15:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.