Bir Sayfa Seçin

Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği

ADANA

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

SEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: X tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

Alacaklı X  vekili Av X’a  X  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan X’ün ,babası (X oğlu)X’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine X tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu X’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.tarih

Eki: X’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir. 

                                                                                                                   1.İCRA MÜDÜRÜ

 

T.C.

ADANA

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

SEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                

İlgi: X tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

Alacaklı X vekili Av X’a  X  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan X’ün ,babası (X oğlu)X’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine X tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu X’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.tarih

Eki:X’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir.                              

                                                 1.İCRA MÜDÜRÜ

T.C.

ADANA 

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: X ESAS

Alacaklı vekili geldi.[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]Borçlu X’e babası(Mehmet oğlu) X’dan kalan gayrimenkullerde mirasçılar tarafından müşterek mülkiyet tesis edilip edilmediğinin tapu sicil Müdürlüğünden sorulmasını ayrıca gayrimenkullerin çap örneğinin de Kadastro müdürlüğünden istenilmesini talep ederim.dedi.beyanı Okundu.İmzası alındı.tarih[/ihc-hide-content]

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi