Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği

Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği


T.C.

NEVŞEHİR

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2006/353 ESAS

 

                                               TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                NEVŞEHİR

İlgi:23.02.2006 tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

           Alacaklı Yaşar  Sertkaya  vekili Av Ferhat Can’a  18.362,36  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan Hamiyet Açıkgöz’ün ,babası (Mehmet oğlu)Durmuş Özcan’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine 23.02.2006 tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu Hamiyet Açıkgöz’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

           Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.15.11.2007

Eki:Durmuş Özcan’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir.                                                                               1.İCRA MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

NEVŞEHİR

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2006/353 ESAS

 

                                               TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                NEVŞEHİR

İlgi:23.02.2006 tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız

           Alacaklı Yaşar  Sertkaya  vekili Av Ferhat Can’a  18.362,36  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan Hamiyet Açıkgöz’ün ,babası (Mehmet oğlu)Durmuş Özcan’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine 23.02.2006 tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur.Ekli Gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevirilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu Hamiyet Açıkgöz’ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine alacaklı vekilinin talebi sebebi ile  karar verilmiştir.

           Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.15.11.2007

Eki:Durmuş Özcan’a ait gayrimenkul tapu kayıtları

Not:Elden Takiplidir.                                                                               1.İCRA MÜDÜRÜ

T.C.

NEVŞEHİR

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2006/353 ESAS

 

 

Alacaklı vekili geldi.Borçlu Hamiyet Açıkgöz’e babası(Mehmet oğlu) Durmuş Özcan’dan kalan gayrimenkullerde mirasçılar tarafından müşterek mülkiyet tesis edilip edilmediğinin tapu sicil Müdürlüğünden sorulmasını ayrıca gayrimenkullerin çap örneğinin de Kadastro müdürlüğünden istenilmesini talep ederim.dedi.beyanı Okundu.İmzası alındı.15.11.2007

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.