Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Milli Eğitim Müdürlüğüne Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği

Milli Eğitim Müdürlüğüne Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği

T.C.

MERSİN

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:                          

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Adres)

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                  :

BORÇLU                              :


BORÇ MİKTARI                :                        TL
(X tarihi itibari ile kapak hesabı)


Yukarıda adı geçen borçlunun, borcu sebebi ile İ.İ.K’ nun 83. ve 355. maddeleri gereğince almakta olduğu maaş veya ücretlerinin borç bitinceye kadar ¼’ ünün ve yakacak yardımı, sosyal yardım, ikramiyelerinin ve diğer ödemelerinin tamamının emekli olması halinde emekli ikramiyesinin, tasarruf teşvik, tazminatının tamamının haczine ve hususta müdürlüğümüze bilgi verilmesine karar verilmiştir.

  • Haczin konularak ilk aylığından itibaren tevfikata başlanılması ve borç bitinceye kadar devam ettirilmesi,
  • Haczin icra edildiğinden ve borçluların maaş veya ücret miktarının bir hafta zarfında müdürlüğümüze bildirilmesi, maaş veya ücreti hacizli ise dosyamıza ne zaman sıra geleceğinin bildirilmesi,
  • Yapılacak tevfikatların muntazaman ve gününde gönderilmesi,
  • Maaş veya Ücret artışı olması halinde kesinti miktarının arttırılarak gönderilmesine,
  • Borçluların maaşında vuku bulacak değişiklik ile hizmetine son verildiği takdirde keza müdürlüğümüze bildirilmesi,
  • Yine borçlunun alacak olduğu ikramiyenin tamamının haczine, ayrıca işten ayrılması halinde kıdem tazminatının haczine,
  • Borçlunun Emekli olması, ayrılması veya vefat etmesi halinde ödeneceği tazminat veya Emekli tazminatının borç miktarı kadar haczi için (EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ve SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE) derhal bilgi verilmesi ve hazırlanacak EMEKLİ İŞLEMLERİ EVRAKLARINA bu işlem yapılmasına ve neticeden 1 hafta içerisinde Müdürlüğümüze bilgi verilmesine,
  • Yukarıda yazılı hususların yerine getirilmesi yazımıza cevap verilmesi kesintilerin dosyamıza yatırılması, aksi takdirde kesinti yapmayan veya cevap vermeyen ilgililer hakkında Cuımhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı, ayrıca İ.İ.K.’nun 355 ve 356. maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve yine mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın sebebiyet veren kurumdan veya ilgiliden icra yolu ile tahsili cihetine gidileceği ve ayrıca 347’nci madde gereğince aleyhinizde cezai takibat yapılacağı ihtar olunur. tarih

                                    İcra Müdürü

İŞLEM YAPMAYANLAR HAKKINDA ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA

YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR.

X İcra Müdürlüğü Vakıfbank

IBAN NO:

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.