Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istemi harca tabidir- Yargıtay Kararı

Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istemi harca tabidir

Davalı-davacı kadın birleşen davada mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesini de talep etmiştir. Evlilik birliğinin korunması önlemlerinden olmayan bu talep Türk Medeni Kanununun 206.maddesine dayanan bağımsız bir talep niteliğinde olup, ayrıca harca tabidir.

Dava açılırken bu talep için de maktu karar harcının alındığı görülmektedir. Harcı yatırılarak talepte bulunulduğuna göre bu talep yönünden usulüne uygun açılmış bir dava mevcuttur. Öyleyse tarafların delilleri değerlendirilerek bu talebin esasıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

Karşı oy: Yanlardan kadın eş Ayhan; birleştirilen dava dosyasında, Türk Medeni Kanununun 197.madde uyarınca tedbir nafakası (parasal katkı) ile konut/eşyadan yararlanmaya yönelik hakim müdahalesi ve ayrıca Türk Medeni Kanununun 206.madde uyarınca eşiyle arasında geçerli olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”nin “mal ayrılığı rejimi”ne dönüştürülmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece Türk Medeni Kanununun 206.maddeye dayalı dava hakkında, usulünce açılmış bir dava olmadığı gerekçesiyle, karara yer olmadığına hükmedilmiştir. Kadının birleşen davasında; iki ayrı bağımsız talep (dava) bulunmaktadır. Kadın, kendisine yapılan tebligattan itibaren yasal temyiz süresi içinde hükmü temyiz etmemiştir. Kocanın kendi boşanma davasının reddi ile kadının Türk Medeni Kanununun 197.maddesine dayalı talebinin

kabulüne ilişkin hükmün koca tarafından temyizi üzerine; Türk Medeni Kanununun 206.maddeye dayalı talebi hakkında verilen hükmü kadın katılma yoluyla (HUMK.md.433/2) temyiz etmiştir.

Katılma yoluyla temyiz, asıl temyiz talebine sıkı sıkıya bağlıdır. Kocanın Türk Medeni Kanununun 206.maddesine dayalı dava hakkında verilen hükme yönelik bir temyizi yoktur. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 206.maddeye dayalı dava hakkında asıl temyiz bulunmadığından; kadının da katılma yoluyla temyiz hakkı yoktur. Kadının katılma yoluyla temyiz talebinin, bu gerekçeyle reddine karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. (Y2HD, 24.05.2011, E. 2010/8448, K. 2011/8998.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.