MEŞRU SAVUNMA / MEŞRU MÜDAFAA NE DEMEKTİR?

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.

 

MEŞRU SAVUNMA / MEŞRU MÜDAFAA NE DEMEKTİR?

meşru müdafa ne demektir, adana incekaş avukatlık ve hukuk danışmanlık

Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

Haksız saldırıya karşı yapılan savunma hareketlerinin hukuka uygun sayılabilmesi için saldırı ve savunmaya ilişkin bütün şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir.

MEŞRU SAVUNMANIN OLUŞMASI İÇİN KOŞULLAR NELERDİR? MEŞRU SAVUNMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

1-)Ortada haksız bir saldırı bulunmalıdır: Saldırı kişinin hukuken korunan haklarına yönelik, zarar verici hareketlerdir.Haksız saldırının suç olması gerekmez. Haksız olması yeterlidir.Saldıranın kusur yeteneğine, şahsi cezasızlık sebebine sahip olmasının önemi yoktur.

2-)Saldırı kişinin bir hakkına yönelik olmalıdır.

3-)Haksız saldırı bir insandan kaynaklanmalıdır: Hayvan saldırılarına ve insan dışındaki şeylerden kaynaklanan tehlikelere karşı meşrü savunma mümkün olamaz.Fakat şartları varsa zorunluluk hali veya diğer hukuka uygunluk sebepleri söz konusu olabilir.

4-)Saldırı devam ediyor olmalıdır: Ceza Kanunu haksız saldırının başlamış ve devam ediyor olmasını şart koşmamıştır.(Saldırı başlayıp bitmiş ancak tekrarlanması muhakkak olabilir.)

SAVUNMA NASIL YAPILMALIDIR? HANGİ SAVUNMA ŞEKİLLERİ MEŞRU SAVUNMA SAYILIR?

1-)Savunmada zorunluluk bulunmalıdır.

2-)Saldırı ile savunma arasında orantı olmalıdır.

3-)Savunma hareketi saldırgana yöneltilmiş olmalıdır.

Av. Saim İNCEKAŞ

Adana Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.